„Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+

4. března 2020
„Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+
4. března 2020 - „Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+

Minulý týden se konal v poslanecké sněmovně PČR odborný seminář „Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+“,  který pořádal poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a člen Výboru pro sociální politiky PSP ČR Vít Kaňkovský. Přinesl mnoho podnětných témat k diskusi současného stavu zaměstnávání lidí v poslední dekádě před důchodem: délka odchodu, zdravotní potíže bránící výkonu zaměstnání a nedostatek částečných úvazků či možnosti pozice mentoringu. Systémová opatření nejsou příliš vidět. Velké podniky v době malé nezaměstnanosti vykazují aktivní politiku. Dlouhodobá strategie a koncepce v ČR chybí. Doufejme, že seminář podpoří význam tohoto tématu, které bude za deset let ještě významnější s ohledem na demografický vývoj. Podívejte se na zprávu, fotky či můžete shlédnout záznam.

Report a fotografie ze semináře můžete najít na webových stránkách. Na facebooku můžete zhlédnout záznam ze semináře: první část a druhá část.

Líbí se Vám, co děláme?