Spirituální rozměr člověka a jeho místo v celostní péči o seniory

28. března 2017
Spirituální rozměr člověka a jeho místo v celostní péči o seniory
28. března 2017 - Spirituální rozměr člověka a jeho místo v celostní péči o seniory

Stáří bylo kdysi ceněno pro svou zralost a životní moudrost, což ovšem ve společnosti zaměřené na překotnou inovaci již dávno neplatí. Pro seniory není snadné objevit to, v čem mohou být pro své okolí přínosem, protože se na ně nahlíží spíš jako na předmět péče či dokonce jako na zátěž. Spirituální péče pomáhá stárnoucímu člověku rozpoznat a rozvíjet vlastní obdarování, jimiž mohou obohacovat své blízké i společnost. Heinz Rüegger v návaznosti na empirické výzkumy psychologa Larse Tornstama hovoří o takzvané „gerotranscendenci“, která je zásadním posunem životní orientace člověka ve stáří: od kompetitivního postoje zaměřeného na výkon k postoji kontemplativnímu, od individualismu a k holistickému vědomí provázanosti všech věcí, od materialistického postoje ke spirituálnímu, od zaměření na přítomnost k vnímání bohatství tradice a vědomí odpovědnosti za budoucí generace. Pojem gerotranscendence shrnuje specifické hodnoty, které s sebou životní zralost a moudrost přináší.

Přečtěte si celý článek.

Líbí se Vám, co děláme?