Pečující roboti by mohli být budoucností pro osamělé starší lidi

12. března 2019

Osamocenost a sociální izolace jsou problémy mnoha seniorů. Studie ukázaly, že pomoc by mohla přijít od sociálních robotů - autonomní roboti, kteří jsou vycvičení k interakci a komunikaci s lidmi.

Pečující roboti by mohli být budoucností pro osamělé starší lidi
12. března 2019 - Pečující roboti by mohli být budoucností pro osamělé starší lidi

Film Robot a Frank představil blízkou budoucnost, kdy by roboti mohli dělat téměř vše, co lidé. Hlavní postava - starší muž, dostal "komorníka - robota", aby mu pomohl pokračovat ve svém životě. Robot uměl vše, od vaření a uklízení až po socializaci.
Tento druh sci-fi může být až pozoruhodně prorocký. Vzhledem k tomu, že rostoucí počet starších lidí vyžaduje péči, věří vědci, že by roboti mohli být jedním ze způsobů, jak řešit ohromnou poptávku. Přestože jsou roboti schopni poskytovat péči a v některých případech i sociální interakci, je otázkou, zda jsou opravdu správným řešením tohoto velkého tématu.

Jeden z nedávných průzkumů zjistil,  že zatímco 68% lidí souhlasí s tím, že roboti jsou prospěšní, protože mohou pomoci lidem, pouze 26% dotazovaných uvedlo, že by se s robotem poskytujícím péči cítili příjemně, pokud by byli v nemocnici nebo v péči. Komentátoři v médiích tyto obavy také zopakovali, přičemž někteří dokonce argumentovali tím, že roboti nemohou poskytnout osobám v péči empatii a altruismus, tak jako lidští pečující.

Osamocenost a sociální izolace jsou již problémem mnoha seniorů a dokonce jsou spojeny s kognitivním úpadkem a vyšší mírou úmrtnosti. S rostoucím počtem seniorů, se mnozí obávají, že se zkušenost s osamělostí zvýší, zejména pokud je přístup k péči omezený.

Navzdory obavám však již dřívější studie ukazují, že by se sociální roboti - autonomní roboti vycvičení k interakci a komunikaci s lidmi - opravdu mohly zabývat otázkami péče a sociální interakce. Většina robotických vědců se do značné míry staví ve prospěch zavedení robotické technologie v širším měřítku a domnívá se, že by mohla snížit osamělost a zvýšit nezávislost u starších pacientů. Japonská vláda dokonce podporuje zavedení robotů v pečovatelských zařízeních, aby tak vyřešila problém stárnoucí populace v zemi. Mnoho lidí však důrazně doporučuje pečlivě vyvažovat výhody péče a otázku etiky.
Třída sociálních robotů - systémy mobilní robotické teleprezence (MRT) - již ukázala, že vytváří pozitivní společenské interakce se staršími pacienty. MRT jsou v podstatě video obrazovky na kolech zvednuté do výšky hlavy, které lze ovládat vzdáleně pomocí jednoduché aplikace pro chytré telefony. Umožňují příbuzným a sociálním pracovníkům "navštěvovat" starší lidi častěji, i když žijí ve venkovských nebo vzdálených místech. Starší pacient nemusí zařízení obsluhovat a nechá je volně komunikovat se svým sociálním pracovníkem nebo rodinou.

Komunikace se stále děje prostřednictvím obrazovky počítače, ale fyzická přítomnost robota napodobuje starším lidem vztah tváří v tvář. Výzkum ukázal, že lidé reagovali pozitivněji (zejména osamělí lidé), když mluvili s někým prostřednictvím MRT než prostřednictvím běžného videohovoru či počítačového avataru. MRT nicméně stále vyžaduje lidského operátora, což omezuje množství sociálních interakcí, které mohou senioři denně mít.

Pečující budoucnosti?
Jako řešení, začali vývojáři po celém světě vytvářet roboty společníky naprogramované pokročilou umělou inteligencí (AI), kteří mohou s lidmi komunikovat sami. Některými příklady jsou společenští roboti Aibo a Paro, které vyrábějí japonští vývojáři, a MiRo, který je vyráběn ve Velké Británii. Další humanoidní roboti, například Care-O-bot a Pepper, jsou schopni poskytovat komplexnější a rozsáhlejší péči.

Ačkoliv nabízejí "společenští" roboti omezenou interakci, ukázali se jako efektivní – nebo dokonce ještě víc – efektivní než skuteční zvířecí mazlíčci při snižování osamělosti starších lidí v pečovatelských domovech. Robotičtí psi zavedení v jednom britském pečovatelském domově v letošním roce, přinášejí svým obyvatelům štěstí a pohodu.

Na druhou stranu jsou humanoidní roboti již dostatečně pokročilí, aby starším lidem poskytli potřebnou péči. Tito roboti mohou zvedat věci, pohybovat se samostatně a mají přirozenější, lidský způsob interakce (například pomocí gest rukou a rukou).

Pokročilější verze mají další senzory a zařízení, včetně dotykových displejů. Mnoha starším lidem, se těžko používají dotykové obrazovky, dávají přednost mluveným příkazům robotům a čtení odpovědi z obrazovky.  Ale pro ty, kteří mají ztrátu sluchu nebo zraku související s věkem, je nutné používat dotykovou obrazovku.

Humanoidní roboti se stále vyvíjejí, takže jejich schopnosti jsou zatím stále omezené. Studie humanoidních robotů se hlavně zaměřovaly na vyhodnocení toho, jak dobře funguje technologie bez skutečného zhodnocení sociálního dopadu. Existuje však obecný předpoklad, že snižují osamělost.

Přestože výzkum sociálních robotů právě začíná, víme, že mohou poskytnout řešení některých problémů, které stárnoucí populace přináší, a dokonce by mohly pomoci snížit sociální izolaci a osamělost. V tomto okamžiku jsou lidé stále lepší v péči a sociálním kontaktu se staršími, ale roboti by mohli být schopni vyplňovat všechny mezery, zvláště když se technologie nadále zlepšují.
Nicméně, předtím, než mohou být sociální roboti plně integrováni do domovů péče, se musí vědci a poskytovatelé služeb zabývat obavami veřejnosti a ujistit je, že roboti jsou navrženy tak, aby pomáhali sociálním pracovníkům, nikoli aby je nahradili. Dokud lidé budou mít plnou kontrolu nad tím, aby zabránili jakémukoli nebezpečí, mohli by roboti být budoucností péče.

 

Zdroj: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/robot-carer-elderly-people-loneliness-ageing-population-care-homes-a8659801.html

 

Líbí se Vám, co děláme?