Konference IDS - Stárnout doma 2019

18. prosince 2019

V letošním roce Institut důstojného stárnutí Diakonie uspořádal 15.11. v Praze konferenci Stárnout doma, v místě, v obci 2019 s tématem Jaké seniorské služby jsou potřebné v obcích? zaměřenou na prevenci, depistáž a nastavení služeb.

Účastníci měli možnost seznámit se jako první s výzkumem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zaměřeným na depistáž v obcích, dále výstupem šetření Českého statistického ústavu s tématem potřebnosti osob s tělesným omezením žijícími v domácím prostředí. Zahraničním příspěvkem byl reflektivní přístup EU k tématu stárnutí a také zajímavé zkušenosti z obcí nejen v ČR ale také ve Finsku.

Podívejte se na fotografie, všechny prezentace jsou ke stažení.

Konference IDS - Stárnout doma 2019
18. prosince 2019 - Konference IDS - Stárnout doma 2019

Líbí se Vám, co děláme?