Dokonce jen i mírná aktivita může pomoci snížit riziko demence

7. února 2019

Nedávný výzkum naznačuje, že i fyzická aktivita s nízkou intenzitou umožňuje starším lidem snížit riziko demence.

Dokonce jen i mírná aktivita může pomoci snížit riziko demence
7. února 2019 - Dokonce jen i mírná aktivita může pomoci snížit riziko demence

Pravděpodobnost vývoje demence může ovlivnit několik faktorů.
Některé faktory, jako je věk a genetika, jsou nevyhnutelné.
Jiné, jako je kouření a další nezdravé chování, jsou volbami životního stylu, které člověk může změnit.

Pravidelné cvičení a zdravá výživa mohou zabránit nástupu příznaků, uvádí Alzheimerova asociace.
Nicméně nová studie, která byla publikována v časopise Neurologie, ukázala, že jakákoli fyzická aktivita - včetně základních úkolů, jakými jsou domácí práce - může ochránit mozek člověka ve starším věku.
Vědci - z Rush University Medical Center v Chicagu, IL - studovali 454 starších dospělých. Z nich mělo 191 diagnózu demence. Každý z účastníků dal souhlas s posmrtným darováním svého mozku pro účely lékařského výzkumu.
Každý rok po dobu 2 desetiletí, absolvoval každý účastník kompletní fyzické vyšetření spolu s testem, ke zhodnocení myšlení a paměťových dovedností.
Přibližně 2 roky předtím, než účastník studie zemřel, dostal od vědců zařízení pro monitorování činnosti nazvané akcelerometr. Nosil ho na zápěstí a sledoval jakoukoli činnost po celou dobu - ať už to bylo intenzivní fyzické cvičení nebo jen prostá chůze po domě.

 

Vývoj demence
Vědci vypočítali průměrnou denní aktivitu pro každou osobu. Průměr hodnoty celé skupiny lidí činil 160 000 denně.
Ti, kteří měli demenci, však dosahovali průměrně denní počet 130 000, zatímco ti bez tohoto onemocnění měli vyšší průměrný počet 180 000.

Toto vedlo výzkumníky k závěru, že více denního pohybu je spojeno s lepší pamětí a schopností myslet. Vyšší úroveň motorických dovedností byla také spojena s lepšími schopnostmi v těchto oblastech.

Konkrétněji měli lidé o 31 procent nižší pravděpodobnost vzniku demence pro každou standardní odchylku zvýšení fyzické aktivity. Stejné zvýšení odchylky v motorických dovednostech se rovnalo tomu, že osoba měla o 55% nižší pravděpodobnost vzniku demence.

Po smrti vědci vyšetřili mozek každého účastníka na léze a biomarkery demence a Alzheimerovy choroby. Přiřadili pak výsledky založené na závažnosti případných mozkových lézí.

Navzdory tomu, vazby mezi fyzickou aktivitou a demencí, motorickými dovednostmi a demencí, zůstaly. Biomarkery na Alzheimerovu chorobu, neměly žádný vliv na výsledky.

Další výzkum

Vedoucí studie Dr. Aron S. Buchman, docent na oddělení Neurologických lékařských středisek Rush University Medical Center, dospěl k závěru, že jejich studie "zjistila, že aktivnější životní styl může mít ochranný účinek na mozek." Nicméně pokračuje, "je důležité poznamenat, že naše studie neukazuje příčinu a účinek."

Dodává: "Může být také možné, že jak lidé ztrácejí paměť a schopnost myšlení, snižují tak fyzickou aktivitu. Jsou zapotřebí další studie, aby bylo možné zjistit, zda je více pohybu pro mozek skutečně přínosné."

Není také jasné, jak aktivní byli účastníci po celou dobu svého života a zda toto hrálo roli ve zdraví jejich mozku. Stejně tak vědci nemohou říci, zda určitá forma cvičení je lepší pro mozek člověka než jiná.

Příležitost fyzicky studovat mozky každého z účastníků byla však silnou stránkou studie. Nicméně, jak vysvětluje Dr. Buchman, je třeba provést další výzkum tohoto tématu, než si budou vědci skutečně jisti.

 

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324250.php

Líbí se Vám, co děláme?