Pomáhejte s námi

Podpořte Institut důstojného stárnutí! Pomůžete pečujícím, kteří se starají o své blízké v domácím prostředí. Umožníte seniorům prožít kvalitní podzim života a přispějete k šíření myšlenky důstojného stáří a stárnutí. 

Jak pomoci?

Naši činnost může podpořit finančně, materiálně nebo sponzoringem.

Líbí se Vám, co děláme?