poslání institutu

Posláním Institutu je kultivace pohledu na stárnutí a stáří a rozvoj služeb umožňujících důstojné stárnutí a kvalitní život v komunitě.

Institut usiluje o zvýšení kvality a důstojnosti poskytování zdravotních a sociálních služeb a dlouhodobé podpory a péče seniorům se sníženou nebo ohroženou soběstačností a o prohloubení pochopení významných otázek stárnutí a stáří.

Institut poskytuje zázemí pro mezioborovou a meziprofesní spolupráci a dialog odborné veřejnosti, akademické obce, veřejné správy, samosprávy, občanské společnosti a jednotlivců o významných otázkách stárnutí a stáří.

Líbí se Vám, co děláme?