Spolupráce s odborníky

Spolupracujeme s předními odborníky a institucemi nejen v České republice, ale i v zahraničí. Podporujeme mezioborovou a meziprofesní spolupráci. Usilujeme o to, aby se na problematiku stáří a stárnutí nahlíželo z mnoha různých úhlů. Propojujeme proto nejrůznější obory a profese, jako je gerontologie, geriatrie, paliativní péče, zdravotní politika, sociální politika, sociální práce, sociologie, psychologie, ekonomie, filozofie, etika, teologie, a další.

Mezi naše externí spolupracovníky patří:

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
PhDr. Jiřina Šiklová
Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Líbí se Vám, co děláme?