Příprava legislativních změn

Jednou z činností Institutu je i snaha podílet se na tvorbě legislativního procesu. Připravujeme konkrétní návrhy a podklady pro změny. Zároveň zvyšujeme informovanost a povědomí o stárnutí, stáří a umírání, podporujeme pozitivní postoje veřejnosti, politiků, médií a dalších institucí k této problematice. Vytváříme mediální a informační kampaně.

Líbí se Vám, co děláme?