Návrhy nových řešení

Institut nepracuje pouze na poli teorie, nýbrž se snaží o zavádění nových poznatků do praxe. Vypracovává proto návrhy řešení a konceptů (modelů) v oblasti pomoci a péče o seniory. To vše s cílem zvýšit dostupnost a kvalitu poskytováných zdravotních a sociálních (příp. dalších návazných) služeb. Důraz je přitom kladen i na efektivní financování.

Příkladem tohoto řešení je i právě probíhající projekt SIPS, jehož cílem je vytvořit komunitní model dlouhodobé podpory seniorů.

Líbí se Vám, co děláme?