Naše činnost

Posláním Institutu je kultivace pohledu na stárnutí a stáří, a rozvoj služeb umožňujících důstojné stárnutí a život v komunitě.

Dlouhodobě usilujeme o zvýšení kvality a důstojnosti v oblasti péče o seniory, zejména při poskytování zdravotních a sociálních služeb. 

Poskytujeme zázemí pro mezioborovou a meziprofesní spolupráci. Podněcujeme dialog o významných otázkách stárnutí a stáří. A to napříč celou společností - odbornou i laickou veřejností, veřejnou správou a samosprávou, či jednotlivci.

Líbí se Vám, co děláme?