o institutu důstojného stárnutí

Institut funguje od roku 2013 jako metodické a vzdělávací centrum v oblasti stáří, stárnutí a péče o seniory. Co přesně to obnáší? Přečtěte si více o Naší činnosti. 

V současné době realizujeme dva zásadní projekty, jejichž cílem je umožnit seniorům stárnout v důstojných podmínkách - doma, v místě a ve své obci. Přehledně v sekci Naše projekty.

Vydáváme řadu publikací zabývající se problematikou stárnutí z nejrůznějších úhlů pohledu. Elektronické verze jsou k dispozici zdarma v sekci Materiály ke stažení.

Zapojujeme se a sledujeme aktuální dění v seniorské problematice. Nejnovější postřehy přináší Články a přehledný souhrn, dále pak náš Zpravodaj.

Pořádáme semináře, konference, setkání s osobnostmi či kurzy pro pečující. Vše otevřené nejširší veřejnosti. Více informací naleznete v Kalendáři akcí.

Nejsme firma ani komerční podnik. Fungujeme v rámci neziskové organizace Diakonie ČCE. Proto i my velmi vítáme jakoukoli formu podpory. Zapojte se a Pomáhejte s námi!

Líbí se Vám, co děláme?