jsem tady ještě doma?

Podle průzkumů si většina lidé přeje setrvat v domácím prostředí co nejdelší dobu. V seniorském věku však člověk ztrácí pohyblivost a sám se o sebe postará hůře. Proto je nutné, aby domácnost, v níž žije starší osoba, splňovala co do vybavení i do architektonického uspořádání určité požadavky, které vyhovují potřebám seniorů.

Diakonie ČCE proto v roce 2015 zrealizovala projekt Jsem tady ještě doma?, který si klade za cíl informovat veřejnost o tom, jaké existují možnosti úprav domácností, kde žije senior se sníženou pohyblivostí nebo soběstačností. Praktická brožura, vydaná v rámci projektu, přináší spoustu užitečných rad, jak zajistit bezpečí pohybu i zabezpečení domácnosti a jak odstranit různé bariéry. Součástí brožury je rovněž průřez nabídkou různých kompenzačních a zdravotnických pomůcek, tipy, kde získat finanční příspěvky, nebo i možnosti jiných forem bydlení, včetně sociálních služeb, a v neposlední řadě kontakty na řadu institucí, kde lze nalézt  pomoc.

Líbí se Vám, co děláme?