pořád jsem to já

V roce 2015 Institut důstojného stárnutí zahájil v Praze kampaň s názvem „Pořád jsem to já“ s cílem rozšířit ve společnosti nový pohled na stáří a stárnutí. V rámci ní Institut navázal spolupráci s herečkou Táňou Fischerovou a kytaristou Štěpánem Rakem, které byly k vidění na plakátech v centru hlavního města a ve vagonech metra na trase A a B.

Hlavním cílem kampaně bylo upozornit na skutečnost, že stáří neodmyslitelně patří k životu a člověk ani jako starý neztrácí svou celoživotní identitu. „Důležité pro spokojenost a sebeúctu ve stáří je i zachování osobní identity, nezlomení životního příběhu, to, co lze vyjádřit slovy „pořád jsem to já“ – já i ve stáří, i v nemoci, i v neštěstí – stále žiji týž svůj životní příběh. Je třeba držet svou úroveň a ani ve svízelných podmínkách nerezignovat,“ komentuje potřebnost kampaně geriatr a gerontolog MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Kampaň 003

Líbí se Vám, co děláme?