Projekt SIPS

Co to znamená SIPS?
Za zkratkou SIPS se ukrývá systém integrovaných podpůrných služeb pro seniory.
 
Co je cílem projektu?

Cílem je podpořit komplexní pojetí služeb pro seniory v rámci obcí s rozšířenou působností (ORP) tak, aby senioři mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí.

Proč tento projekt?

V obcích prakticky neexistuje žádné systémové řešení dlouhodobé podpory seniorů. Sociální a zdravotní služby jsou nepropojené, mnohdy dokonce nedostupné. Senioři proto tzv. "propadávají sítí", nemohou služby využívat a odcházejí předčasně do stacionářů, domovů a dalších pobytových služeb.

Jak projekt tuto situaci řeší?
V rámci projektu nabízíme obcím (ORP) spolupráci na tzv. koordinovaném modelu podpory. Služby tak budou seniorům snadněji dostupné.
Klíčovou roli zde hraje tzv. koordinátor podpory, který působí přímo v obci.
Nabízené řešení je nízkonákladové a lze jej přizpůsobit na míru potřebám každé obci.
 
Jak projekt probíhá?

Čtyři roky jsme projekt připravovali, ladili a diskutovali o něm s předními českými kapacitami - především se Zdeňkem Kalvachem, který je autorem myšlenky a odborným garantem.

Následně proběhlo pilotní ověření ve 3 vybraných ORP ve 3 různých krajích. Výstupy byly shrnuty v rámci závěrečné konference.

V říjnu 2018 jsme se zúčastnili Mezinárodní konference v Paříži, kde jsme prezentovali, jak projekt SIPS, tak projekt Pečuj doma. Více informací přináší Závěrečná zpráva.

V listopadu 2018 proběhla konference "Stárnout doma, v místě, v obcí", která se zabývala nejen implementací SIPSu, ale i dalšími pohledy na problematiku stárnutí v místním a domácím prostředí.

Nyní nabízíme projekt dalším ORP po celé České republice tak, aby i jejich senioři mohli kvalitně využívat sociální a zdravotní služby a prožít kvalitní podzim života v důstojných podmínkách.

Líbí se Vám, co děláme?