Univerzita třetího věku – vědomosti i pocit lepšího zdraví

10. listopadu 2017

Před 30 lety byla na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy založena Univerzita třetího věku (U3V). Zájem seniorů toužících po vědění neustává. Kromě znalostí o biologii člověka si absolventi odnášejí i další benefity – zvýšení životní aktivity, sebedůvěru a pocit zdraví.

Univerzita třetího věku – vědomosti i pocit lepšího zdraví
10. listopadu 2017 - Univerzita třetího věku – vědomosti i pocit lepšího zdraví

Senioři se při výuce na U3V mohou během čtyř semestrů dovědět vše podstatné o biologii člověka – od buňky přes správné fungování lidského těla, jeho onemocnění a předcházení nemocem až po výživu ve stáří či duševní hygienu. Již při sestavování prvního programu U3V před 30 lety bylo jasné, že výuka nemůže nést žádný znak profesní přípravy, při níž se vychovávají zdravotničtí profesionálové. Jejím cílem je poskytnout dostatek informací k tomu, aby posluchači porozuměli funkci jednotlivých orgánů i celého organismu. Součástí výuky je i stručná historie medicíny a poznatky o významných osobnostech české lékařské vědy, jakou byl např. J. E. Purkyně. Snahou pedagogů 1. LF UK je podat posluchačům co nejsrozumitelněji zajímavé informace. „Moc si vážím nejen aktivního přístupu studentů U3V a jejich zájmu se dál vzdělávat, ale i pedagogů naší fakulty, kteří se výukou seniorů podílejí na popularizaci medicíny a zdravotní osvětě v řadách široké veřejnosti,“ chválí všechny účastníky U3V děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Zdroj a dokončení článku: www.tribune.cz

Líbí se Vám, co děláme?