Tématická síť Smart Healthy Age-Friendly

19. června 2018

The Covenant on Demographic Change je nyní partnerem nové tematické sítě Smart Healthy Age-Friendly Enviroment (SHAFE, tj. inteligentního, zdravého a věku přátelského prostředí) pod vedením Caritas Coimbra a AFEdemy Ltd. Síť SHAFE bude mít za cíl diskutovat a usnadnit vytváření zdravého a přátelského prostředí pro všechny věkové kategorie s využitím kvalitních a dostupných digitálních řešení pro eHealth a mHealth.

Tématická síť Smart Healthy Age-Friendly
19. června 2018 - Tématická síť Smart Healthy Age-Friendly

Cílem této tematické sítě je vytvoření politického sladění různých sítí a iniciativ v oblasti stárnutí, v rámci priorit EU v oblasti zdraví. Inteligentní prostředí musí sladit technologický rozvoj se stavebním průmyslem v oblasti politiky a financování, aby byla v Evropě k dispozici řešení, která budou dostupná a zároveň širokého záběru. Toto široké pojetí může být základním kamenem efektivnějšího systému zdravotní péče, který přináší lepší kvalitu za menší investice. Na podporu bude vydáno Společné prohlášení. První návrh dokumentu pro diskuzi a příspěvky bude mezi partnery kolovat v červnu. Konečná verze musí být dokončena do 25. října a v listopadu bude oficiálně zveřejněna na výročním zasedání Rady pro zdravotní politiku. V prosinci je zamýšleno pokračovat a vydat Bílý dokument pro rok 2019, který bude vycházet ze stávající sítě a závěrů Společného prohlášení.
Více než 30 partnerů zapojených do Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (EIP-AHA), Evropského inovačního partnerství pro inteligentní města a obce (EIP-SCC), Paktu o demografické změně, Eurocities, Evropské rámcové smlouvy pro věku přátelské bydlení, Evropské centrum sociálního zabezpečení, Síť pro spolupráci v referenčních místech, Evropská asociace pro telematiku v oblasti zdraví (EHTEL) a agentura ECHAliance, jsou součástí těchto aktivit.
Rozsáhlejší zapojení a podpora budou znamenat skutečný rozdíl v síle doporučení Společného prohlášení určené Evropské komisi a členským státům.

Pokud chcete poskytnout podněty a podělit se o svůj názor, připojte se k síti na stránce https://www.caritascoimbra.pt/en/shafe/i-want-to-join/

Zdroj článku: agefriendlyeurope.org

Líbí se Vám, co děláme?