Světová zdravotnická organizace spouští Globální observatoř pro problematiku demence

6. dubna 2018

Vzhledem k celosvětovému stárnutí populace se očekává, že se počet lidí s demencí do roku 2050 ztrojnásobí a to z 50 milionů na 152 milionů. Odhadované celkové roční náklady na demenci činí 818 miliard USD, což odpovídá více než 1% globálního hrubého domácího produktu. Celkové náklady zahrnují přímé zdravotní náklady, sociální péči a neformální péči (ztráta příjmu opatrovníků). Očekává se, že náklady se do roku 2030 více než zdvojnásobí (na 2 biliony USD), náklady, které by mohly ohrozit sociální a hospodářský rozvoj a zahltit zdravotní a sociální služby včetně systémů dlouhodobé péče.

Světová zdravotnická organizace spouští Globální observatoř pro problematiku demence
6. dubna 2018 - Světová zdravotnická organizace spouští Globální observatoř pro problematiku demence

První globální monitorovací systém byl spuštěn
Globální observatoř pro demenci, internetová platforma, spuštěná 7. prosince Světovou zdravotnickou organizací, bude sledovat pokrok v poskytování služeb pro osoby s demencí a pro ty, kteří se o ně starají, a to jak v rámci zemí, tak i celosvětově. Bude sledovat přítomnost vnitrostátní politiky a plánů, opatření ke snížení rizik a infrastrukturu pro poskytování péče a léčby. Rovněž jsou zde zahrnuty informace o systémech sledování a údaje o zatížení nemocí.

Podpora výsledků v plánování péče u demence a pečovatelů
K dnešnímu dni WHO shromáždila data z 21 zemí všech příjmových úrovní. Očekává se, že do konce roku 2018 bude k datům přispívat 50 zemí. Počáteční výsledky naznačují, že mnoho zemí, které předkládají údaje, již podniká kroky v oblastech, jako je plánování, povědomí o demenci a vstřícný přístup k demenci (například umožnění účasti na činnostech komunity a potírání stigmatizace lidí žijících s demencí) školení pro pečovatele, kteří jsou velmi často rodinnými příslušníky.

Observatoř pro sledování bude sloužit jako znalostní banka, kde orgány zdravotní a sociální péče, lékaři, výzkumní pracovníci a organizace občanské společnosti budou schopny nalézt profily demencí u zemí a regionů, globální zprávy, směrnice, pokyny a soubory nástrojů pro prevenci a péči o nemocné demencí.

Zdroj článku: alzheimer-europe.org

Líbí se Vám, co děláme?