Štěstí a smutek

11. dubna 2018
Štěstí a smutek
11. dubna 2018 - Štěstí a smutek

Štěstí a smutek jsou velmi často blízko sebe. Minulé úterý jeden kolega poukázal na Mezinárodní den štěstí, který se ten den konal. V té době už jsem věděl, že bych měl napsat tento týdenní redakční úvodník a spontánně přemýšlet o štěstí jako o tématu... Bohužel se tento plán v odpoledních hodinách změnil, když jsem dostal zprávu, že moje babička mírumilovně zemřela. Věřím, že je nyní s Bohem a já budu vždycky vděčný za čas, který jsme spolu mohli strávit. Od té doby se mé pocity zármutku a vděčnosti střídají. Měli jsme spolu silné pouto důvěry a vzájemného respektu, které nezaniknou. Celé roky jsem jí pomáhal v domácnosti a on tu vždy byla pro mě, např. mi pomohla financovat řidičský průkaz a nespočet dalších záležitostí.

Každý den prožíváme okamžiky radosti nebo smutku, ať už v našem soukromém nebo profesionálním životě. Ve středu jsem se například zúčastnil akce, kterou organizovala FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci) v Evropském parlamentu, o poskytování podpory migrujícím osobám bez dokladů. Je smutné slyšet o případech služeb pro osoby bez domova, které jsou pod tlakem orgánů veřejné správy, aby identifikovali neregulérní migranty nebo jim dokonce zabránili v přístupu ke službám. Zároveň je povzbudivé vidět, že lidé pracují za spravedlivější svět - v rámci členů Eurodiaconie se na této výzvě podílíme a každodenně k tomuto cíli přispíváme.

Jedním z mých oblíbených filmů je film s názvem Into the Wild. Mladý muž opouští svůj život ve střední třídě s úsilím o osvobození se od vztahů a povinností mimo dosah moderního světa. Jeho cesta nicméně nakonec vede k závěrečnému a tragickému zjištění, že "štěstí je skutečné jen tehdy, když je sdíleno". Vztahy jsou to, co dělá život výjimečným. S tímto na mysli si vezměme k srdci letošní téma Mezinárodního dne štěstí  a "sdílejte štěstí - zaměřte se na důležitost vztahů, laskavost a vzájemné pomáhání".

Zdroj článku: eurodiaconia.org

Líbí se Vám, co děláme?