Stáří přátelský venkov ve Velké Británii

24. listopadu 2018

Vesnické obyvatelstvo ve Velké Británii je obecně zdravější než městské obyvatelstvo. Příčinou je migrace prosperujících lidí, kteří chtějí žít v ekologičtějším prostředí. Nicméně, 13% venkovských důchodců žije v relativní chudobě, kdy dochází k selhání venkovských sítí sociálních služeb v důsledku kombinace složitých faktorů. Mezi ně patří demografická změna, nedostatek veřejných prostranství, ztráta míst a místních služeb, rostoucí využívání on-line prostředí. V Upper Calder Valley proto vytvořili speciální fotografický projekt, který zkoumá, co lidé ve věku nad 60 let považují za důležité při vytváření venkovských komunit přátelských ke stárnutí.

Stáří přátelský venkov ve Velké Británii
24. listopadu 2018 - Stáří přátelský venkov ve Velké Británii

Účastníci projektu byli zaškoleni ve fotografování a výzkumných metodách. Fotografovali témata z jejich okolí, která byla nebo naopak nebyla věku přátelská. Pokračovali v projektu jako spoluřešitelé a analyzovali data. Na závěr identifikovali 12 témat, která pokrývala proces stárnutí, místní charakteristiky Calder Valley, sociální vazby, služby a vybavení. Šíření myšlenky i výstupů projektu místním obyvatelům a regionálním politikům probíhalo prostřednictvím série fotografických výstav a ilustrovaných zpráv.

Z výstupů projektu vyplynula následující doporučení: všechny orgány by měly zapojit starší osoby do místních rozhodovacích procesů o poskytování služeb, včetně zdravotní a sociální péče; měli by být prosazovány plánovací předpisy týkající se přístupu ke službám; nový vývoj by měl odrážet také povahu jendotlivých regionálních oblastí; měly by být zachovány autobusové služby, které obsluhují komunity žijících v odlehlejších oblastech; místní skupiny a činnosti by měly zohledňovat potřeby starších lidí a široké spektrum jejich zájmů; a měl by být zadán další výzkum zaměřený na potřeby lidí starších 60 let ve venkovských oblastech.

Zdroj: agefriendlyeurope.org

Líbí se Vám, co děláme?