Srdce pro umění

6. března 2018
Srdce pro umění
6. března 2018 - Srdce pro umění

Britský projekt Srdce pro umění (Heart for Art) organizace CrossReach ze Skotska ukazuje, že malba může být pro lidi s demencí skvělým nástrojem k rozvoji sebedůvěry, komunikace, přátelství a podnětem k učení se nových věcí.

„Mám dva syny a oba jsou učitelé umění. Mám radost, že jim mohu ukázat svoji uměleckou práci, která prokazuje, že talent mají po mně.“

Významný mezinárodní výzkum ukázal, že využívání kreativního umění má obrovský přínos. Umožňuje lidem s demencí propojit společnost a vlastní vyjádření, a tak prolamuje bariéry předsudků, stigmat a diskriminace.

Projekt Heart for Art (Srdce pro umění) je navržený jako časná prevence k posílení kreativity, sebe ocenění a úspěchu. Od rané fáze projektu je viditelný přínos v aktivním přístupu k celoživotnímu vzdělávání, práce se smyslem a soustředění se na tvořivou zakázku.

Tento projekt nabízí příležitost lidem s demencí a jejich pečujícím v celém Skotsku vybudovat podpůrné vztahy a získat tak současně i podporu a poradenství od personálu organizace CrossReach.

Skotská národní strategie v oblasti demence předpokládá obrovský nárůst počtu lidí s demencí v příštích dvaceti letech. CrossReach má dlouhodobé zkušenosti s novinkami u v péči o lidi s demencí,  jako první zavedl službu určenou pouze pro lidi s demencí v domácím prostředí již v roce 1983. Projekt Srdce pro umění je dalším trendem zaměřeným na posílení občanských práv a otevírání nových příležitostí zamřených na zlepšení schopností a možností lidí s demencí.

Líbí se Vám, co děláme?