Severské státy budují města vstřícná starším lidem

16. listopadu 2018

V severní Evropě se prodlužuje délka života a počet starších obyvatel se rychle zvyšuje. Přestože se jedná o pozitivní vývoj, přináší také velké výzvy. Zejména v oblasti bydlení, dopravy, městského plánování, zdravotní péče a sociálních služeb. Je důležité vytvářet taková prostředí, která ubytují seniory a zároveň jim umožní udržet stejnou kvalitu života během stárnutí.

Severní státy budují města vstřícná
16. listopadu 2018 - Severské státy budují města vstřícná starším lidem

Jak tedy vybudovat tyto věku přátelské komunity? Mnoho obcí v severském regionu ambiciózně pracuje na tom, aby se staly lepším místem pro stárnutí. Sedm severských měst se připojilo k WHO síti Age friendly cities and communities. Některá z těchto měst jsou zmíněna v Nordic Welfare publikaci s názvem A better environment to age in – working towards age-friendly cities in the Nordic region (2018) neboli Lepší místo ke stárnutí – budování věku přátelských měst v severském regionu. Města v této síti se zavázala pracovat v několika oblastech a s dlouhodobou perspektivou se zapojením starších osob, které se podílejí na tomto vývoji.

Inkluzivní komunitní plánování musí být založeno na lidské rozmanitosti a musí přispět k udržitelnému rozvoji. Všestranně orientovaná společnost je tedy investicí.

V plánu je také první velká konference v severském regionu, která se zaměřuje na age-friendly města. Cílem konference je připravit cestu pro vybudování silné severské sítě, která s těmito problémy bude moci v nadcházejících letech pracovat.

Součástí programu budou odborníci, politici, vědci a zástupci seniorských organizací v severských zemích. Řečníci představí své nápady na změny a zlepšení.

Konference je organizována Severským centrem sociálního zabezpečení pod záštitou Severské rady ministrů a v úzké spolupráci se švédským předsednictvem Severské rady ministrů.

Zdroj: agefriendlyeurope.org

Líbí se Vám, co děláme?