Senior roku 2018

15. června 2018

Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

Senior roku 2018
15. června 2018 - Senior roku 2018
Nominovat můžete jednotlivce a kluby, kteří:
 
  • se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu
  • konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
  • provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
  • dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin - děti, lidé s postižením, osamělé matky)
  • společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)
  • jednotlivci musí být minimálně 60 let.

Více informací na www.sensen.cz

Foto: sensen.cz

Líbí se Vám, co děláme?