Rozpoznání deprese u seniorů

9. května 2017

Podle amerického Národního institutu duševního zdraví, je deprese u starších lidí, z pohledu veřejného zdraví, rozšířeným a vážným problémem. Odhaduje se, že 15% starších Američanů má zkušenost s depresí. V pečovatelských domech jí trpí asi 20% klientů, zvláště těch, kteří žijí se závažným onemocněním, jako například rakovina nebo onemocnění srdce.

Rozpoznání deprese u seniorů
9. května 2017 - Rozpoznání deprese u seniorů

Bohužel není deprese u starších Američanů často diagnostikována a léčena. Toto může vážně ovlivnit kvalitu jejich života a celkové fungování. Pokud je dlouho ignorována, nebo pokud se její závažnost prohloubí, může vést i k sebevraždě. Ve skutečnosti se na celkovém počtu sebevražd v Americe podílí starší populace 25%. Existují komplikující faktory, které mohou známky deprese u seniorů maskovat. Faktory, které znemožňují pečovatelům rozpoznat poruchu nebo zjistit, že jejich blízcí mohou potřebovat pomoc, jsou:

Vedlejší účinky určitých předepsaných léčiv se mohou podobat symptomům deprese. V tomto případě nemusí pečující osoba rozpoznat, že jejich blízký je v depresi a že nevykazuje pouze známky vedlejších účinků některých léků. Mezi těmi, které mohou způsobit vedlejší účinky, jež jsou podobné symptomům deprese, jsou léky na kardiovaskulární onemocnění a hormony.

Depresivní symptomy někdy zahrnují duševní skleslost nebo zmatenost. Tyto příznaky mohou jít paralelně s běžným procesem stárnutí, protože mnoho lidí očekává, že starší lidé budou mít nějaké zhoršení kognitivních schopností. Rozpačité je, že normální stárnutí může být obviňováno z duševní zmatenosti a nikoli z deprese.

Ztráta přátel a blízkých osob je ve stáří běžným jevem, který může způsobit mnoho zoufalství. Depresivní příznaky zahrnují pocity beznaděje a smutku. Tyto příznaky mohou být přisuzovány ztrátě blízké osoby, nikoliv depresi.

Chronické onemocnění, jakým je například Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova choroba, může způsobit, že vaše blízká osoba ztratí chuť k jídlu, špatně spí, trpí sebelítostí nebo letargií. Tyto symptomy rovněž patří k příznakům deprese. Dilema v tomto případě je, zda zacílit na nemoc s depresivními symptomy nebo na samotnou depresi.

Opravdové problémy mohou vzniknout, pokud pečující osoba zhodnotí, že depresivní příznaky jsou způsobeny jinou skrytou příčinou. Lékař by měl zhodnotit stav vaší blízké osoby. Existují online screeningové testy, jako je tento níže, který si váš blízký může udělat, vytisknout a ukázat svému lékaři, aby mu pomohl diagnostikovat depresi.

www.psycom.net/depression-test/ - sponzorováno Národní asociací duševního zdraví.

Podle Darlene Nipper, senior ředitelky veřejného vzdělávání z národní asociace duševního zdraví, „Náš online screeningový test je prostředkem ke zlepšení komunikace mezi pacientem a lékařem. Může být použit jako první krok k diagnostikování deprese.“ Asociace věří, že důvěrnost je extrémně důležitá, takže webová stránka po nikom nechce přihlášení. Navíc, výsledky testu získá osoba téměř okamžitě.

„Online screening test byl velice užitečným nástrojem“ řekla ředitelka Nipperová. „Zaznamenali jsme více jak 4 000 000 návštěvníků na naší webové stránce, z nichž mnozí tento test využili.“

Největším přínosem online screeningových testů na depresi, je v jejich možnosti pomoci pečujícím osobám a jejich blízkým, s tím, jak hovořit se svým lékařem o depresi, což bývá někdy obtížné.

Autor: Jennifer B. Buckley

Zdroj: http://caregiver.com/articles/depression/recognizing_depression_in_elders.htm

Další informace: https://www.inpatientdrugrehab.org/depression/

Přeložila: MVDr. Petra Otychová

Líbí se Vám, co děláme?