Průzkum Občanské společnosti Evropa

1. února 2018
Průzkum Občanské společnosti Evropa v občanském prostoru
1. února 2018 - Průzkum Občanské společnosti Evropa

Eurodiakonie je aktivním členem Občanské společnosti Evropy (CSE), koordinátorky občanských společností v Evropě, která mimo jiné shromažďuje platformy a sítě z různých oblastí jako jsou lidská práva, občanství, vzdělávání, kultura, sociální práva, mládež, handicap, anti-rasismus, rozvojová spolupráce a životní prostředí.

Hlavním cílem CSE je pracovat na otázkách, které jsou průřezové pro organizace Občanské společnosti jako jsou občanský dialog, občanský prostor a přístup k financování.

Kritickou oblastí práce CSE je výrazný nárůst omezení svobody sdružování, omezení shromažďování a projevu neziskových organizací v Evropě a omezení získávání povědomí o rozhodovacích činitelích EU ve věcech nutných opatření.

Za účelem podpory politických kroků je důležité shromáždit dostatečná data o tomto jevu.

Z tohoto důvodu Občanská společnost Evropa ve spolupráci se společnosti Civicus zahájila každoroční průzkum zaměřený na zmapování klíčových trendů v oblasti občanského prostoru v Evropě za poslední rok.  Průzkum zahrnuje Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Švýcarsko a země kandidující na vstup do EU (Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo, Černá Hora, Srbsko, Turecko).

Průzkum je otevřen organizacím Občanské společnosti na národní (nebo místní úrovni).

Průzkum v angličtině zde.

Zdroj článku: eurodiaconia.org

Líbí se Vám, co děláme?