Prof. Brazil: Zdravotní péče je ve své podstatě etickou aktivitou

17. července 2018

Poslední květnový den se v Praze uskutečnilo třetí sympozium paliativní péče v domovech pro seniory, které ve spolupráci s Domovem Sue Ryder pořádalo Centrum paliativní péče. Vzácným hostem a hlavním řečníkem tohoto semináře byl profesor Kevin Brazil z Queens University Belfast, který se ve své práci věnuje zejména včasnému plánování péče u pacientů s neurodegenerativním onemocněním a s etickými dilematy, která bývají s touto péčí spojena.

Prof. Brazil: Zdravotní péče je ve své podstatě etickou aktivitou
17. července 2018 - Prof. Brazil: Zdravotní péče je ve své podstatě etickou aktivitou

Do České republiky jste přijel přednášet zejména o péči o pacienty s demencí a o etických problémech, které s sebou rozhodování o péči v případě těchto pacientů nese. Když hovoříme o paliativní péči, lidé si obvykle představují rakovinu a její terminální stadia. Liší se nějak paliativní péče v případě onkologických pacientů a pacientů s demencí?

Myslím, že tato představa vychází z prostředí, ze kterého se paliativní péče vyvinula, a že z počátku jsme se opravdu soustředili zejména na péči o onkologické pacienty. A je to teprve pár let, co jsme si začali všímat, že lidé, kteří nemají rakovinu, také umírají! Začali jsme rozpoznávat to, co lze nazvat nemaligními stavy. Sem můžeme zahrnout jak demenci, tak kardiovaskulární choroby, geriatrickou křehkost a tak dále.

A kromě toho, že se ukázalo, že i neonkologičtí pacienti umírají, se také zjistilo, že vzorec umírání se mezi pacienty umírajícími na rakovinu a těmi ostatními liší. Tak například pokud hovoříme o geriatricky křehkých lidech, tak to jsou lidé, kteří dlouhá léta žijí s komplexními diagnózami. A je běžné, že lidé ve věku osmdesát, devadesát let trpí jak demencí, tak nějakou kardiovaskulární chorobou a cukrovkou zároveň. Takový stav je výzvou nejen pro lékaře, ale zejména pro ty, kteří se těmto lidem snaží zajistit komfortní péči na konci života. Po lidech, kteří těmto pacientům poskytují zdravotní a ošetřovatelskou péči, to vyžaduje velmi dobře propracovaný systém zvládání symptomů, který je třeba nastavovat na individuální úrovni. Takže si myslím, že rozdíl mezi péčí o onkologické pacienty a o ty ostatní je velmi zásadní.

Zdroj a dokončení rozhovoru: umirani.cz

Líbí se Vám, co děláme?