Jsme vítězi programu Impact First!

28. listopadu 2018

Vítězem 7. běhu akceleračního programu Impact First se stal projekt Institutu důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické, s názvem SIPS (systém integrovaných podpůrných služeb pro seniory). Jeho cílem je zapojit obce a místní samosprávy do péče o své seniory a umožnit jim žít co nejdéle v domácím prostředí. Projekt SIPS poskytuje systematickou podporu obcím v otázce dlouhodobé podpory seniorů, propojení dosud neprovázaných sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím koordinátora. Slavnostní zakončení programu proběhlo v pondělí 26. listopadu 2018 v Mramorovém sále České spořitelny.

Jsme vítězi programu Impact First!
28. listopadu 2018 - Jsme vítězi programu Impact First!

Partner projektu, Nadace České spořitelny, daroval vítěznému projektu finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. „Naše vítězství nás nesmírně překvapilo, opravdu jsme to nečekali. Výhru chceme použít na rozvoj našeho týmu, který se po dobu akcelerace rozrostl o další 3 členy,” říká Olga Mutlová, ředitelka Institutu. „Účast v programu bychom doporučili všem, kdo si chtějí otestovat smysl svých projektů a získat na ně zpětnou vazbu. Všem, kdo si chtějí získat nový pohled na svůj projekt. Byly to intenzivní hodiny mentoringu, kdy jsme spolu s mentorkou řešili cenotvorbu a snažili se všechno, co jsme získali v teorii na workshopu, dostat do praktické roviny naší každodenní práce,” dodává Mutlová.

„Vybrat mezi devíti skvěle připravenými projekty bylo opravdu těžké, říká Jakub Mareš, projektový manažer pro akcelerační programy Nadace České spořitelny. „Institut důstojného stárnutí získal body poroty za své nasazení v systémovém zlepšování dostupnosti sociálních a zdravotních služeb na lokální úrovni. Zaujalo nás jejich nasazení v rámci programu a zodpovědnost při uvedení získaných poznatků do praxe, oceňujeme jejich odvahu, že se nebáli o přerod z neziskové organizace v byznysově orientovaný podnik,” dodává Mareš.

Institut důstojného stárnutí - cílem týmu bylo v rámci programu Impact First si ověřit komunitní systém integrované podpory seniorů a osob s postižením na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Do sedmého běhu akceleračního programu pro společensky prospěšné projekty se přihlásilo 26 organizací. Odborná porota z nich vybrala 9 účastníků: Aplikace Dobromila, Děti v pohybu,Efektivní trénink, Iglou pro lidi bez domova,  Institut důstojného stárnutí DČCE, Kreativní partnerství, Moment Charity Shops, Na plný plyn a Replug me.

V rámci programu, a především díky intenzivní práci s mentory, si účastníci vylepšili a stabilizovali své společensky prospěšné podnikání, a to ve všech oblastech byznysu jakými jsou např. organizace práce, nastavení kompetencí v týmu, marketing, cenotvorba, finanční plánování.

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

O programu Impact First

Impact First je akcelerační program poskytující odbornou a finanční podporu prostřednictvím mentoringu, konzultací, workshopů a networkingu. Jeho cílem je vybudovat komunitu podnikatelů, kteří jsou nezávislí na grantové a dotační podpoře a zároveň jsou úspěšní v oblasti sociálního podnikání. Je určený pro neziskové organizace, sociální a společensky prospěšné podniky a pro neformální skupiny jednotlivců. Do akcelerátoru mohou vstoupit týmy s již existujícím projektem, který má své uživatele nebo zákazníky.

Program Impact First je také partnerským programem pro navazující akcelerační program Edison, který se dále zaměřuje na škálování dopadu vybraných sociálních inovací a posun směrem k systémové změně daného společenského problému. Edison je realizován společností RegioHub s.r.o. a je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

O Nadaci České spořitelny

Při založení Nadace České spořitelny v roce 2002 stála prostá myšlenka pomáhat potřebným a slabším, a zároveň přispívat k rozvoji společnosti. Hlavním cílem je vytvářet prostor pro rozvoj a rozšiřování systémových inovací v podnikání a ve vzdělání.

Sociální bankovnictví České spořitelny poskytuje odborné poradenství a vzdělávání neziskovým organizacím a sociálním podnikům. Nově jsme pro ně připravili finanční záruku od Evropského investičního fondu. Pomáháme těmto organizacím růst a stabilně stát na pevné zemi.

Zdroj: Tisková zpráva Impact Hub a Nadace České spořitelny

Líbí se Vám, co děláme?