Přinést vesnici do města

6. listopadu 2017
Přinést vesnici do města
6. listopadu 2017 - Přinést vesnici do města

Před několika týdny Komise zveřejnila letošní zprávu o zaměstnanosti a sociálním vývoji. Tato zpráva analyzuje aktuální a nadcházející trendy týkající se trhu práce v EU a slouží jako základní informace pro mnoho politických rozhodnutí na úrovni EU. Vždy zahrnuje tematické zaměření, které se v letošním roce týkalo mezigenerační spravedlnosti. Zpráva se zabývala rozdíly mezi generacemi v oblasti příležitostí a výkonů na trhu práce, stejně tak i rizikem chudoby.

Když jsem v týdnu procházela tuto zprávu, začala jsem více přemýšlet o mezigeneračních vztazích. Pro strůjce politiky je bezpochyby důležité, aby měli určité znalosti o ekonomické situaci rozdílných generací. Zohlednění těchto skutečností může přispět k lepšímu výběru sociální politiky pro podporu konkrétních momentů v životě nebo přechodných období. Přesto jsem zvažovala, zda je tato ekonomická mezigenerační spravedlnost skutečně klíčem k sociální soudržnosti, jak zpráva uvádí.

Je pravda, že soudržnost potřebuje spravedlnost, ale určitě potřebuje mnohem více. V době, kdy se rodinné vazby ztenčují a my žijeme ve více generačních domech čím dál tím méně, vytvářet smysl pro komunitu je jednou z důležitých součástí budování soudržnější společnosti. Pokud jde o mezigenerační vztahy, znamená to také posílení vzájemného porozumění minulých a současných výzev a bojů sebe navzájem. Proto je zapotřebí vytvářet společné prostory a aktivity. 

Potřeba takových míst pro setkávání je obzvláště zřejmá, když se podíváme na projekty a aktivity, které vedou naši členové. Pro mnoho projektů je centrálním prvkem místo setkání, bezpečné místo pro trávení času, kde najdete někoho, kdo poslouchá, a kde můžete navázat přátelské vztahy, které se přenesou přes věkové a kulturní bariéry. Vytvoření komunitního centra nemusí vypadat ani jako příliš vzrušující, ani jako inovativní, ale pro spoustu lidí to znamená skutečně velký rozdíl.  Je skvělé, že naši členové vynakládají toto úsilí a přivádějí "vesnici do města" a prostřednictvím svých činností vytvářejí mezigenerační vazby, které mohou vytvořit větší sociální soudržnost než jakákoli redistribuční sociální politika. 

Anne-Sophie, zpravodaj Eurodiakonie

Líbí se Vám, co děláme?