Pozvánka na setkání s prof. Janem Roytem

27. října 2017
Pozvánka na setkání s prof. Janem Roytem
27. října 2017 - Pozvánka na setkání s prof. Janem Roytem

Zveme Vás na přednášku a diskusní setkání v rámci cyklu setkání s osobností s prof. PhDr. Ing. Janem Roytem, Ph.D. DSc. na téma

Stáří a stárnutí ve středověkém umění

Je pravdou, že středověké umění nezobrazuje skutečný věk? Lze z tváří světců, andělů či raně středověkých králů vyčíst více o vztahu tehdejší společnosti ke starým lidem? Je pro středověk typické naturalistické nebo spíše symbolické zobrazování stáří? Vnímala středověká společnost stáří jako specifické období lidského života?

Úterý 28. listopadu 2017 od 18:00 hod. v sídle Diakonie ČCE, Belgická 374/22, 120 00 Praha 2 v 1. patře.

Registrovat se můžete zde.

Pozvánka ke stažení.

Líbí se Vám, co děláme?