Podpůrná publikace pro pozůstalé, nebo sdílení dobré praxe pro terapeuty?

2. srpna 2018

Nakladatelsví Host vydalo český překlad bestselleru Cesty zármutku britské autorky Julie Samuel, jejímž záměrem bylo vytvořit průvodce pro pozůstalé a jejich blízké. Autorka pracuje s pozůstalými již přes 20 let, jako jedna z prvních se začala věnovat pomoci pozůstalým dětem, založila organizaci Child Bereavement.

Podpůrná publikace pro pozůstalé, nebo sdílení dobré praxe pro terapeuty?
2. srpna 2018 - Podpůrná publikace pro pozůstalé, nebo sdílení dobré praxe pro terapeuty?

Kniha Cesty zármutku obsahuje unikátní sbírku kazuistik z terapeutické praxe doplněnou jednoduše popsanou teorií týkající se průběhu truchlení a podpory pozůstalých. Samotné kazuistiky jsou řazeny do kapitol podle vztahu klienta k zemřelému. Čtenář má jedinečnou příležitost se postupně seznámit se třemi pozůstalými, kteří se vyrovnávají se ztrátou partnera, s dalšími třemi, jimž zemřel rodič, sourozenec nebo dítě, a také s příběhy klientů, kteří čelili vlastní smrti z důvodu nevyléčitelné nemoci. Každá kapitola je doplněna o úvahy autorky, ve kterých se prolínají její pocity, zkušenosti, ale také psychologické teorie relevantní k danému tématu. Například v úvahách ke kapitole věnované rodičům po ztrátě dítěte se zmiňuje o výzkumech rizik pro pozůstalé rodiče, o statistikách, kolik dětí zemře před, při a po porodu, a také informuje o posttraumatickému růstu.

Zdroj a dokončení článku: umirani.cz

Líbí se Vám, co děláme?