Pacienti nebo lidé? Výzva pro evropské standardy

30. srpna 2018

Evropské zdravotnické služby se potýkají s nárůstem poptávky. Velká část nárůstu je způsobena růstem poptávky po zdravotních službách, protože lidé žijí déle. Je tento boj nevyhnutelný? A jak mohou standardy pomoci? V 5. informačním bulletinu projektu PROGRESSIVE Malcolm Fisk upozorňuje na to, jak marginalizace starších lidí a ageismus obecně vedou starší lidi ke zvnitřnění tohoto negativního pocitu a vytvoření přesvědčení, že nemají nic, čím by mohli přispět.

Pacienti nebo lidé? Výzva pro evropské standardy
30. srpna 2018 - Pacienti nebo lidé? Výzva pro evropské standardy

Mnoho našich zdravotnických služeb mají přístup tzv. od shora-dolů, kde se "pacientům" poskytují zdravotnické služby. Ani slovem (přinejmenším tak, jak jsou v současné době koncipované) neumožňují nové způsoby myšlení, které by pravděpodobně povzbudily více partnerských přístupů ke zdraví nebo naznačily, že by lidé mohli převzít odpovědnost za péči o svoje zdraví.

Nyní se však bitva o budoucnost zdravotnických služeb začíná stupňovat. Veřejné a preventivní zdraví začínají být uznávány jako velice potřebné vedle klinického zdraví. A starší pacienti (nebo lidé?), kteří jsou nyní vybaveni většími digitálními dovednostmi, bojují proti jejich marginalizaci a degradaci - vyžadují, aby byli vidět, stejně jako lidé v každém věku, jsou aktivní v rámci své komunity a samostatní ve vztahu ke svým zdravotním potřebám.

Jaké je místo pro standardy?

Tento boj o budoucnost zdravotní péče se dokonce uskutečňuje na Fórech evropských standardů CEN (Evropský institut pro normalizaci - viz jeden z hlavních evropských normalizačních orgánů), kde ANEC (Hlas evropských spotřebitelů v rámci standardizace) argumentoval za změnu perspektivy. Stanovisko ANEC ke zdravotní péči je poučné (viz www.anec.eu). Podporuje standardy "v oblasti zdravotnických služeb, která mají vztah ke zkušenostem, životnímu stylu, veřejnému a preventivnímu zdraví spotřebitelů".

Více informací o projektu PROGRESSIVE najdete zde.

Další informace o postoji AGE k normalizaci najdete zde.

Líbí se Vám, co děláme?