Od 1.6. můžeme čerpat dlouhodobé ošetřovné

1. června 2018

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance. Vyžaduje se, aby ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. Na jeden kalendářní den potřeby poskytování dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu pojištěnci, souhlas je možné také písemně odvolat.

Od 1.6.
1. června 2018 - Od 1.6. můžeme čerpat dlouhodobé ošetřovné

Jaké jsou podmínky čerpání dávky? Čtěte zde.

Líbí se Vám, co děláme?