Nový seminář o podpoře a prosazování

14. května 2018
Nový seminář o podpoře a prosazování
14. května 2018 - Nový seminář o podpoře a prosazování

Partner Eurodiakonie, Mezinárodní akademie pro Diakonii a Sociální akci ve střední a východní Evropě (Inter Diac) uspořádá 20. června 2018 v Českém Těšíně seminář o "Podpoře a prosazování v rámci práce v Diakonii".

Seminář bude rozebírat rozvoj podpory v rámci práce Diakonie, nevládních organizací a organizacích občanské společnosti, a to na místní i celostátní úrovni s klíčovým zaměřením na chudobu a sociální vyloučení. Zaměří se zejména na:

  • vytváření úspěšných přístupů k obhajobě specifických skupin a jménem těchto skupin, souvisejících se specifickými problémy
  • budování kampaně za účelem změny místní politiky nebo praxe nebo na vnitrostátní úrovni s ostatními zúčastněnými stranami podle potřeby.
  • vytváření a udržování sítí aktivních lidí a organizací, které dlouhodobě pracují na konkrétních otázkách, zejména pokud jde o církve a diakonické organizace pracující s občanskou společností.

Součástí skupiny programových vedoucích bude také náměstek ředitele členské Diakonie Rakousko pan Martin Schenk.

Termín pro podání přihlášek je do 28. května 2018. Žadatelé budou muset zaslat krátký motivační dopis na adresu admin@interdiac.eu.

Chcete-li se dozvědět více o této události, navštivte webové stránky společnosti Inter Diac.

Zdroj článku: eurodiaconia.org

Líbí se Vám, co děláme?