Nová zpráva ESPN o výzvách dlouhodobé péče v Evropě je nyní k dispozici

10. října 2018

Náš partner, Evropská síť pro sociální politiku (ESPN), nedávno zveřejnila zprávu o výzvách dlouhodobé péče v Evropě.

Nová zpráva ESPN o výzvách dlouhodobé péče v Evropě je nyní k dispozici
10. října 2018 - Nová zpráva ESPN o výzvách dlouhodobé péče v Evropě je nyní k dispozici

Zpráva analyzuje společný evropský trend stárnutí obyvatelstva, který vede k rostoucí poptávce po službách dlouhodobé péče. Díky tomuto trendu se očekává, že poskytování cenově dostupné dlouhodobé péče bude v nadcházejících letech důležitým politickým tématem na národní i evropské úrovni. S vyhlášením Evropského pilíře sociálních práv (EPSR), uznává Evropská unie potřebu poskytovat pro každého cenově dostupnou dlouhodobou péči dobré kvality (zásada 18).

Zpráva ESPN také popisuje hlavní rysy národních systémů dlouhodobé péče a analyzuje společné výzvy, kterým evropské země čelí. Existují čtyři hlavní výzvy: dostupnost a přiměřenost poskytování dlouhodobé péče, kvalita poskytování a pracovních míst, situace zaměstnanců opatrovníků a finanční udržitelnost dlouhodobé péče. Zpráva v závěru identifikuje národní reformy zavedené k řešení těchto výzev a končí řadou doporučení na vnitrostátní a evropské úrovni.

V posledních letech se Eurodiakonie v souladu s prací svých členů silně zaměřuje na dlouhodobou péči se zvláštním důrazem na integrovanou a cenově dostupnou dlouhodobou péči. Síť sociálních a zdravotních služeb Eurodiakonie má za cíl pomoci našim členům sítě zapojit se do politických diskusí týkajících se zdravého stárnutí a péče o starší lidi. Na našem nadcházejícím setkání v rámci sítě HALTC, které se uskuteční 10. a 11. října v Paříži, budou i její účastníci s fórem pro sdílení zkušeností a osvědčených postupů v integrované péči o starší lidi.

Chcete-li se dozvědět více o zprávě ESPN, přečtěte si prosím Thematic Report Document a Country Reports.

Zdroj: eurodiakonia.org

Líbí se Vám, co děláme?