Měsíc dobročinné závěti

21. září 2018

Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomněl význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci.

Měsíc dobročinné závěti
21. září 2018 - Měsíc dobročinné závěti

Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím dobročinné závěti. Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října vyhlásila Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za  sepsání závěti.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, každý dar má smysl! Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet šest významných a respektovaných neziskových organizací. Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuálního dárcovství v České republice, vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňuje projekt Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a další aktivity.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti – www.zavetpomaha.cz

Líbí se Vám, co děláme?