Melanomový krevní test by mohl odhalit časné stádium rakoviny kůže

28. srpna 2018
Melanomový krevní test by mohl odhalit časné stádium rakoviny kůže
28. srpna 2018 - Melanomový krevní test by mohl odhalit časné stádium rakoviny kůže

První krevní test na světě k odhalení časného stádia melanomu by mohl zachránit tisíce životů. V současné době je nejúčinnějším způsobem jak detekovat melanom vyšetření kůže a odebrání biopsie. Krevní test by mohl odhalit rakovinu mnohem dříve, čímž by se pacientovi zvýšili šance na přežití.

Vědci ze západoaustralské Edith Cowan University popisují test jako průlomový. Vedoucí týmu vědců Pauline Zaenkerová, z univerzitní Výzkumné skupiny Melanomu, říká, že test by měl lékařům poskytnout silný nástroj k detekci melanomu, před tím než se rozšíří po těle.

Austrálie má druhý největší výskyt melanomu na světě, 14 tisíc nových diagnóz a téměř 2000 mrtvých každý rok. Zaenkerová říká, že včasná identifikace melanomu je nejlepší cesta jak těmto úmrtím zabránit. „U pacientů, kteří zachytili svůj melanom v časném stádiu, byla doba přežití prvních pěti let v rozmezí 90 až 99 procent, zatímco u těch, kde byla zjištěna později, a došlo k rozšíření po těle, se procento přežití snížilo pod 50 procent,“ říká. „Toto je důvodem, proč je krevní test tak zajímavý, protože by pomohl zjistit melanom ještě ve stádiu, kdy je léčitelný.“

V současné době je hlavním způsobem zjištění melanomu vizuální kontrola lékařem, kdy je dané místo podstoupeno následné biopsii. Zaenkerová říká, že i když lékaři dělají, v daných podmínkách, co mohou, může být spolehnutí se na biopsie samotné docela problematické. „Víme, že tři biopsie ze čtyř jsou u melanomu negativní“, pokračuje. „Biopsie jsou celkem invazivní, kdy se musí odebrat minimálně 1x1cm kůže pacienta“. Krevní testy fungují pomocí detekce biomarkerů – protilátek, které tělo produkuje ve své reakci na melanom.

Ve studii, která zahrnovala 105 lidí s melanomem a 104 lidí zdravých, bylo pomocí krevního testu možné zjistit časné stádium melanomu v 79 procentech případů. „Tělo začne tyto protilátky vyrábět, jakmile se melanom poprvé rozvine, což je důvod proč jsme byli schopni detekovat rakovinu tímto krevním testem ve velmi časných stádiích“, říká Zaenkerová. „Žádný jiný typ biomarkeru se nezdá být schopen detekovat rakovinu v krvi v těchto počátečních fázích.“

Zkušenost z první ruky

Člověk, který zná důležitost rozvoje nových způsobů detekce rakoviny kůže z první ruky, je výkonný ředitel společnosti MelanomaWA Clinton Heal, kterému bylo odstraněno 34 sekundárních nádorů od okamžiku, kdy mu byl diagnostikován melanom ve věku 22 let.

"Ve společnosti MelanomaWA vidíme z první ruky důležitost včasné detekce a jak je to důležité pro dlouhodobé přežití lidí s diagnostikovaným melanomem," řekl. "Můj primární melanom nebyl detekován včasně a věřím, že jednoduchý krevní test by mohl drasticky zlepšit moji diagnostiku melanomu a následnou léčbu."

Vedoucí výzkumu Melanomu profesor Mel Ziman řekl, že doufá, že do tří let bude následovat klinická studie a krátce poté bude test připraven pro klinické praxe. "Konečným cílem je, aby tento krevní test byl používán pro zajištění větší diagnostické jistoty oproti biopsiím a pro rutinní screening lidí, u nichž je vyšší riziko melanomu, jako jsou pacienti s velkým množstvím pigmentových skvrn nebo s bledou kůží nebo rodinnou anamnézou onemocnění. "

Jak to vypadá

Rada proti rakovině varuje, že melanomy často mají nepravidelný okraj nebo povrch a mohou být skvrnité a hnědé, černé, modré, červené, bílé nebo světle šedé. Pokud jsou neléčeny, mohou se šířit hlouběji do kůže a být přenášeny lymfatickými nebo krevními cévami do ostatních částí těla.

Nejméně dva ze tří Australanů budou diagnostikováni s rakovinou kůže před dosažením věku 70 let.

Generální ředitelka Rady proti rakovině v Austrálii, profesorka Sanchia Aranda, popsala výzkum jako "zajímavý vývoj" s tím, že je třeba, aby prošel rozsáhlejšími klinickými zkouškami potřebnými k otestování jeho dopadu na přežití v reálném světě.


"Je nepravděpodobné, že by screening založený na populaci byl nákladově efektivní, a tak by také měl výzkum zjistit, kdo by měl prospěch," řekla.

"V současné době je mnoho melanomů snadno rozpoznáno včas prostřednictvím změn na nových nebo stávajících znaménkách či skvrnách, takže je důležité, aby všichni pozorně sledovali svoji kůži a okamžitě navštívili svého lékaře, pokud zjistí něco neobvyklého."

Zdroj článku: thesenior.com

Líbí se Vám, co děláme?