Jak zvládnout osamělost

9. ledna 2018
Jak zvládnout osamělost
9. ledna 2018 - Jak zvládnout osamělost

Osamělost je přirozenou součástí zármutku a je jedním z nejtěžších aspektů smíření se se ztrátou. Když zemře blízký člověk, zůstává prázdné místo, které nikdo a nic nezaplní. Je to pocit jako kdyby nikdo nevěděl a nerozuměl. Intenzivní a smíšené pocity smutku mohou vézt k stranění se a izolaci od ostatních. Je to nepříjemný pocit osamocení mezi zástupy lidí, uprostřed nějaké oslavy či rodinné sešlosti nebo na rušné ulici, pocit neviditelnosti, neznáma a bolesti.

Každý, kdo ztratil někoho blízkého, zná ten bolestivý pocit ztráty po tom, kdo odešel, samotu a toužení po jeho přítomnosti, společnosti, hlase, vůni, zkrátka po něm samotném.

Lidé, kteří trpí zármutkem, se mohou cítit jako „vykolejení“ oproti zbytku světa, který funguje stále dál ve stejných kolejích. Lidé kolem míjí s každodenní lehkostí, jakoby se nic nestalo. Ti, kteří ale ztratili blízkého člověka, mohou mít pocit, že vše je špatně. Tato nerovnost mezi nimi a zbytkem světa je může ještě více izolovat a prohlubovat pocit smutku.

Další náročným aspektem osamělosti, o kterém se obtížněji hovoří, je pocit, že byl člověk opuštěn tím, kdo zemřel, bez ohledu na skutečné okolnosti. V představách mohou přicházet myšlenky, že "kdyby mě opravdu miloval, nezemřel by“. Truchlící mohou mít pocit, že byli ponecháni opuštěni a osamoceni, i když to není pravda. Mohou se sami sebe ptát: "Jak mi to mohl udělat?"

Pocity opuštění patří mezi nejvíce agonizující pocity, které je třeba vydržet a překonat. Tajemství tkví v tom - pamatovat na skutečnost, že smrt je něco, co nikdo nemůže ovlivnit. Milovaní lidé nezemřeli úmyslně, aby nám ublížili; nechtěli, abychom se cítili opuštěni.

Nezapomeňte také, že se nemusíte cítit jako oběť vaší osamělosti. Můžete prolomit vaši osamělost tím, že někomu zatelefonujete a promluvíte si. Podělte se o své pocity s někým, komu důvěřujete, nechte někoho jiného nahlédnout do svého soukromého světa. Lidé kolem vás - rodina, přátelé, kolegové, pečovatelé, jsou součástí vašeho podpůrného systému, pokud je necháte.

Zdroj: hospicefoundation.org

Líbí se Vám, co děláme?