Jak vypadá neformální péče ve Finsku?

17. prosince 2018

Institut důstojného stárnutí uspořádal pracovní seminář pro kolegy z Finska, kteří se podobně jako Pečuj doma IDS Diakonie ČCE věnují podpoře neformálních pečujících. Vybrali jsme pro Vás několik informací, které nás v rámci diskuse a výměny zkušeností oslovily.

Jak vypadá neformální péče ve Finsku?
17. prosince 2018 - Jak vypadá neformální péče ve Finsku?

Oulun Seudun Omaishoitajat ry (zapsaný spolek) byl založen v roce 1998, letos má dvacetileté výročí. Je místní pobočkou národního uskupení: Centrální asociace pečujících ve Finsku.

Hlavním cílem je pomáhat a poskytovat podporu neformálním pečujícím nebo těm, kteří se starají o své blízké bez ohledu na věk nebo okolnosti. Rozvíjejí a nabízejí různé služby, aby pomohli pečujícím k dobré kvalitě života. Sídlí ve druhém největším městě Finska Oulu, kde žije včetně aglomerace asi 250 000 obyvatel. Tato pobočka je druhá největší.

Situace neformálních pečujících se liší náplní, délkou a intenzitou. Ve Finsku je přibližně 350 000 pečujících, kteří pečují intenzivně a jejichž pečovatelská práce vyžaduje 24 hodin denně. Někteří pečující dostávají jakýsi plat, je jich méně než 10%, výše příspěvku je malá.

V zákonu (mají Zákon na podporu neformálních pečujících z roku 2006) je pečující popsán jako člen rodiny nebo jiná osoba, která je blízká příjemci péče a stvrdila smlouvu neformálního pečujícího s obcí, kde příjemce péče bydlí. 

Většina Finů stárne a dožívá v domácím prostředí, tomu jsou uzpůsobené i služby a podpora neformálních pečujících. Pouze 2% jsou v rezidenčních službách.

Líbí se Vám, co děláme?