IDS ověřil SIPS a pozici koordinátora podpory seniorských služeb v praxi

8. března 2018
IDS ověřil SIPS a pozici koordinátora podpory seniorských služeb v praxi
8. března 2018 - IDS ověřil SIPS a pozici koordinátora podpory seniorských služeb v praxi

V roce 2014 vydal jako výstup své činnosti Institut důstojného stárnutí (IDS) Diakonie ČCE publikaci Podpora komunitního systému integrovaných podpůrných služeb, kde je prezentován stěžejní koncept MUDr. Zdeňka Kalvacha SIPS – systém integrovaných podpůrných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, který je definován jako ideální koncept péče a nový model sociálně-zdravotního systému služeb v rámci lokální komunity – obce. Klíčovou osobou při realizaci  je dle původního názvu komunitní sestra. Při odborných debatách, na konferencích v jednotlivých krajích, ve výzkumech v rámci obcí s rozšířenou působností, dialogem s pracovními skupinami na MPSV, které IDS inicioval či na nichž participoval, byla pozice komunitní sestry přejmenována na koordinátora podpory seniorských služeb.

Vývoj tohoto termínu ukazuje, s jakou energií, s kolika partnery (ministerstva, zástupci krajů, obcí, neziskových organizací, zahraniční partneři, poskytovatelé služeb sociálních i zdravotních) a v jakém časovém horizontu (již 4 roky) se Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE věnuje tématu efektivní a udržitelné podpory seniorů v obcích. Tato aktivita není nikterak svévolná, je vždy opřena o výzkumy IDS Diakonie ČCE, data ČSÚ či výzkumy SMO ČR.

V roce 2017 se podařilo díky podpoře MPSV pilotně ověřit možnosti konceptu SIPS a koordinátora podpory seniorských služeb v praxi a komunitním plánování tří obcí s rozšířenou působností: v Mělníku, Prachaticích a Roudnici nad Labem. Zástupci obcí se do projektu přihlásili či byli osloveni na základě předchozích seminářů a konferencí IDS Diakonie ČCE, kde měli možnost tento nový koncept péče poznat. Několikaletá kampaň tak přinesla své plody.

Prostřednictvím workshopů pro obce a poskytovatele, činností odborné platformy, diskusí a supervizemi v rámci odborů jednotlivých měst, intervizí a sledováním rozvoje pozice koordinátora podpory v praxi se potvrdilo, že SIPS je model realizovatelný v rámci možností každé obce s rozšířenou působností, ideálně pro celé správní území (tedy všechny obce na území ORP). Zavedení SIPSu je prioritně systémová změna: vyčlenění 1 celého úvazku pracovníka sociálního odboru (což není zcela obvyklé), ať už se nazývá terénní pracovník pro seniory (Mělník) nebo sociální pracovník pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Roudnice nad Labem). Tato podmínka dává prostor pro systematickou práci v terénu služeb, obcí, seniorů a jejich blízkých. Klíčová je komunikační dovednost, sociálně - zdravotní vzdělání a znalost oblasti správního území. Nejen to. Koordinátorky podpory seniorů pracují s obcemi, poskytovateli, specialisty, pečujícími rodinami. Znají dobře terén, služby a mohou podávat ověřené podněty k rozvoji komunitního plánu a síťování služeb. Ona systémová změna, která nedrobí pozici sociálního pracovníka na různé oblasti, umožňuje věnovat se jednomu tématu, může vést k dalším systémovým změnám ve vztahu k jiným cílovým skupinám v rámci činnosti celého sociálního odboru. Současně je koordinátor osobou, která poskytuje terénní poradenství, šité na míru aktuálním potřebám. Pokud se v oblasti služeb obecně stále potýkáme s nedostatkem informací ze strany klientů, prostřednictvím koordinátora by měla být tato potřeba saturována. V současnosti je SIPS a koordinátor podpory seniorských služeb ověřen jako nízkorozpočtová systémová změna v přístupu nastavení systému služeb v rámci celého správního území obcí s rozšířenou působností, týká se tedy obcí všech velikostí, jak doložila i závěrečná konference projektu a zájem odborné i laické veřejnosti.

Projekt IDS Diakonie ČCE dále rozvíjí, pokud Vás zajímá více, sledujte Zpravodaj IDS Diakonie ČCE a webové stránky.

Líbí se Vám, co děláme?