Eurodiaconia pořádala na Slovensku workshop na téma Dlouhodobá péče

13. března 2018
Eurodiaconia pořádala na Slovensku workshop na téma Dlouhodobá péče
13. března 2018 - Eurodiaconia pořádala na Slovensku workshop na téma Dlouhodobá péče

Společně s našimi členy Diaconia Valdese a Slezskou Diakonií jsme se ve dnech 4. - 7. března v Bratislavě účastnili workshopu "Řízení jakosti v dlouhodobé péči (LTC): Jak školit zaměstnance v principech kvality".

Dvanáct účastníků z Belgie, České republiky, Itálie, Slovenska a Nizozemska navzájem sdílelo své zkušenosti se systémy řízení jakosti v Evropě a diskutovalo o možnostech implementace Evropského dobrovolného rámce kvality a zásad kvality vytvořených Eurodiakonií. Účastníci získali konkrétní poznatky o situaci systémů kvality dlouhodobé péče na Slovensku, doplněné o dvě studijní návštěvy do zařízení a jejich přístupy k řízení kvality v Bratislavě (Dom Rafael) a Skalici (Zariadenie pro seniorov).

Workshop uspořádala Trnavská univerzita a je součástí projektu Erasmus + "Q-Europe. Systémy řízení jakosti a měření dopadu při poskytování LTC" vedené Slezskou Diakonií.

Další informace získáte u ředitele pro politiku, projekty a výzkum na adrese meBBZZd4anqo8YUS0nEnZZ7g9bnh5b_.

Zdroj článku: eurodiaconia.org; foto: ilustrační, archiv Diakonie ČCE

Líbí se Vám, co děláme?