Dostupnost domácí péče se bude zhoršovat

13. listopadu 2017

Přestože jsou nemocnice kvůli nedostatku sester nuceny omezovat lůžkovou kapacitu některých oddělení, pro systém často výhodnější alternativa v podobě domácí zdravotní péče není v České republice příliš dostupná. Podle zákona ji totiž mohou poskytovat pouze vysoce kvalifikované sestry, které však kvůli nízkému ohodnocení odborných výkonů ze strany zdravotních pojišťoven nedosáhnou ani na výdělky nemocničních sester. Fluktuace sester v tomto segmentu je pak už jen logickým důsledkem neoblomnosti zdravotních pojišťoven.

Dostupnost domácí péče se bude zhoršovat
13. listopadu 2017 - Dostupnost domácí péče se bude zhoršovat

Domácí péče je na našem území poměrně nová a její rozvoj v postkomunistických zemích do jisté míry kopíroval ostatní porevoluční změny, mezi něž patřila i jistá snaha o deinstitucionalizaci zdravotní péče v případech, kde to bylo možné. V dnešní době poskytují vysoce kvalifikované všeobecné sestry zejména chronickým pacientům velmi široké spektrum odborných zdravotních výkonů. Domácí péče je určena dospělým i dětským pacientům všech věkových kategorií na základě indikace ošetřujícího lékaře – obvykle tuto péči předpisuje praktický lékař, ale na omezenou dobu si tuto službu může vyžádat i lékař propouštějící pacienta z nemocnice. Ve všech těchto případech je pak domácí péče pacientovi hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Problém, se kterým se však tzv. agentury domácí péče potýkají, jsou trvale nízké úhrady ze strany zdravotních pojišťoven, které již podle poskytovatelů nepokrývají stále rostoucí provozní náklady agentur. Poskytovatelé jsou tak nuceni nedobrovolně odmítat některé pacienty, což dále zhoršuje dostupnost tohoto druhu péče. Neuspokojivá situace z pohledu agentur domácí péče bude zřejmě trvat, neboť ani letos se zatím se zdravotními pojišťovnami nedohodly na takové úpravě stagnujících úhrad, která by umožnila udržet sestry v terénu a přijímat do své péče více pacientů. Dostupnost služby se tak bude pravděpodobně dále snižovat, přestože její potřeba i vzhledem ke stárnutí populace spíše narůstá.

Zdroj a dokončení článku: www.zdravotnickenoviny.com

Líbí se Vám, co děláme?