Dopis od prezidenta Mezinárodní federace pro stárnutí

8. ledna 2018
Dopis od prezidenta Mezinárodní federace pro stárnutí
8. ledna 2018 - Dopis od prezidenta Mezinárodní federace pro stárnutí

"Mezinárodní federace pro stárnutí (IFA) by ráda využila příležitosti vánočních svátků, aby popřála všem svým členům, podporovatelům a přátelům pěkné svátky, veselé Vánoce a klidný nový rok. Vaše podpora během tohoto roku nám pomohla v cestě za plněním naší mise být katalyzátorem pozitivních změn v životě starších lidí.  Děkujeme vám za vaši podporu v našem úsilí, slibujeme, že budeme spolupracovat ještě více na naší společné snaze změnit náš svět.

Tento rok byl rokem pokračujícího růstu IFA, díky iniciativám jako Barometr diabetické retinopatie – dokončená studie s téměř 7000 dospělými účastníky s diabetem a odbornými pracovníky ve zdravotnictví ze 41 zemí, vyzdvihuje akutní potřebu jasného přístupu v péči o pacienty a silný, účinný zdravotní systém v celém světě k prevenci zbytečné ztráty zraku v důsledku onemocnění cukrovkou. Pokračovali jsme v práci na zvyšování povědomí o hodnotě životního přístupu k očkování a zvláště očkování u dospělých v rámci veřejného zdravotnictví, jako klíčového prvku zdravého stárnutí a budeme v těchto snahách pokračovat i následující rok.

Na závěr, s velkým potěšením oznamujeme, že přípravy na 14. Světovou konferenci o stárnutí, která se bude konat v našem domovském městě Torontu, v srpnu 2018, velmi pokročily a budou tak jednou z našich nejrozsáhlejších akcí posledních let. Těšíme se na přivítání delegátů v Torontu.

Rádi bychom při této příležitosti poděkovali i našim partnerům a účastníkům na této práci. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli!

Svátky nám dávají příležitost reflektovat a připomenout si, že zatímco někteří lidé si užívají setkání se svými staršími příbuznými v dobré kondici, zůstává ve světě stále mnoho nerovnosti a příliš mnoho potřeb starších lidí ještě nevyslyšeno. To je důvodem k tomu, proč IFA bude pokračovat v práci na propojení odborníků ze všech oblastí, za účelem ovlivnění účinných opatření týkajících se starších lidí ve světovém měřítku. Je to také čas, aby občanská společnost nejen připustila stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky, ale uznala také kapacitu a schopnost starších lidí a bojovala proti nerovnostem, které se jich týkají. Je nezbytné uznat nebezpečí ageismu a uvědomit si, že stárnutí není negativním fenoménem, ale příležitostí, kterou by se měl každý těšit.

Těšíme se na budování našich sítí v roce 2018, s vaší podporou, které si velmi ceníme. Budeme nadále prosazovat právo starších lidí na zdravý, důstojný a šťastný život.

Jménem sekretariátu IFA a představenstva vám přejeme úspěšný rok 2018."

Zdroj: https://www.ifa-fiv.org/news/

Líbí se Vám, co děláme?