Co znamená, když se vám třesou ruce?

9. ledna 2019

Třes v rukou se může objevit bez příčiny nebo jako symptom narušeného zdravotního stavu. Roztřesené ruce nejsou život ohrožujícím příznakem, mohou ale mít vliv na každodenní aktivity.

Co znamená, když se vám třesou ruce?
9. ledna 2019 - Co znamená, když se vám třesou ruce?

Většina lidí má mírný třes v rukou, což může být obzvláště patrné, když drží ruce přímo před tělem.
Tremor může být různě závažný a je několik stavů, které mohou způsobit výraznější třes.
V tomto článku se podíváme na běžné příčiny třesu rukou a možnosti jejich léčby.

Co je tremor?

Tremor (třes) je běžná porucha pohybu. Nedobrovolná, rytmická svalová kontrakce způsobuje třesy. Tremory jsou nejčastější v rukou, ale mohou se také vyskytovat v pažích, hlavě, hlasivkách, trupu a nohou.

Třesy mohou být přerušované, často se vyskytující, nebo neustálé. Někdy se třesy vyvinou samy od sebe a jindy signalizují skrytý zdravotní problém.

Roztřesené ruce mohou způsobit potíže při psaní a kreslení. Postižená osoba také může mít potíže s držením a používáním nářadí a nádobí, jako jsou příbory.

Existuje více než 20 typů třesu, ale většina spadá do dvou kategorií:

Odpočinkové třesy: Objeví se, když jsou svaly uvolněné, například když jsou ruce položeny na klíně.

Akční třesy: Většina třesů patří mezi akční třesy. Objeví se, když jsou svaly v kontrakci kvůli dobrovolnému pohybu.

Jaké jsou příčiny neklidných rukou?

Za tremory jsou obvykle zodpovědné nemoci postihující mozek.

V některých případech je příčina neznámá, ale třesy jsou často důsledkem neurologických stavů, pohybových poruch nebo jiných zdravotních problémů.

Neurologické stavy

Některé z neurologických stavů, které mohou způsobit třes rukou:

 • Roztroušená skleróza (MS): Mnoho lidí s MS vykazuje určitý stupeň třesu. Toto se často vyvíjí, když onemocnění poškozuje oblasti v dráhách centrálního nervového systému, které řídí pohyb.
 • Mozková mrtvice: K ischemické mozkové příhodě dojde, když krevní sraženina zablokuje tepnu a zabraní tomu, aby se krev dostala do mozku. To může způsobit trvalé poškození nervových drah a vést k třesu.
 • Traumatické poranění mozku: Fyzické poranění mozku může také poškodit nervy, které hrají roli v koordinaci pohybu. Při poranění určitých nervů se může objevit třes rukou.
 • Parkinsonova nemoc: Více než 25% lidí s Parkinsonovou chorobou má související akční třes, stejně jako častější klidový třes jedné nebo obou rukou. Tremory obvykle začínají na jedné straně těla a mohou se rozšířit na druhou stranu. Třes může být výraznější během období stresu nebo silných emocí.

Pohybové poruchy:

Příklady pohybových poruch, které mohou způsobit třes rukou:

 • Esenciální třes: Jedná se o nejčastější poruchy pohybu a příčina je neznámá. Tento třes obvykle postihuje obě strany těla, ale může být výraznější v dominantní ruce. Vyskytuje se, když se člověk pohybuje nebo, když stojí. Za přibližně polovinu případů esenciálního třesu může být zodpovědná genetika.
 • Dystonický třes: U člověka s dystonií přenáší mozek nesprávné zprávy, což vede k nadměrně aktivním svalům, abnormálním postojům a nepřetržitým nežádoucím pohybům. Mladší lidé a dospělí ve středním věku nejpravděpodobněji onemocní dystonickými třesy, které se mohou objevit v jakémkoli svalu.

Následující zdravotní potíže mohou rovněž způsobit neklidné ruce:

 • psychiatrické stavy, jako je deprese nebo posttraumatické stresové poruchy
 • vrozené degenerativní poruchy, jako je dědičná ataxie nebo syndrom křehkého chromozomu X
 • zneužívání nebo odvykání alkoholu
 • otravy rtutí
 • hypertyreóza nebo hyperaktivní štítná žláza
 • selhání jater nebo ledvin
 • úzkost nebo panika

Některé léky mohou také způsobit třes rukou, jako například:

 • některé léky na léčbu astmatu
 • amfetaminy
 • kofein
 • kortikosteroidy
 • léky používané k léčbě určitých psychiatrických a neurologických poruch

 Jak zabránit tomu, aby se ruce třásly?

Pokud je za tremor zodpovědný stav, jakým je hypertyreóza, obvykle se zlepší, jakmile člověk zahájí odpovídající léčbu. Pokud je tremor vedlejším účinkem léků, často zmizí, když se změní léky.

Dále může pomoci:

Změna životního stylu

Omezení nebo vyloučení látek, které mohou způsobit třes, jako je kofein a amfetaminy.

Fyzikální terapie

Může zlepšit kontrolu svalů, fungování a sílu a současně zlepšit koordinaci a rovnováhu. Profesionální terapeut může pomoci lidem žijícím s třesy pokračovat v každodenních aktivitách.

Psychologické techniky

Pokud je příčinou úzkost nebo panika, může prospět praktikování relaxačních technik, jakými jsou dechová cvičení.

Možnosti léčby

Většina typů třesu nelze vyléčit a mírný třes obvykle nevyžaduje žádnou léčbu.

Pokud však tremor ovlivňuje každodenní život, je k dispozici mnoho léčebných postupů.

Léčba esenciálního třesu

U esenciálního třesu může lékař předepsat beta-blokátory, jako je propranolol, metoprolol nebo nadolol. Lékař může také doporučit léky proti záchvatům, jako je primidon.

Léčba Parkinsonovy choroby

Lékaři předepisují léky určené pro tuto nemoc, jako je levodopa a carbidopa, ke zvládnutí pokročilých případů.

Léčba MS

Beta-blokátory, léky proti úzkosti a antikonvulzivní léky patří mezi možnosti léčby u lidí s třesy souvisejícími s MS.

Chvění bez zřejmé příčiny

Pokud lékaři nemohou určit příčinu třesu, mohou předepsat trankvilizéry. Někteří mohou předepsat injekce botulotoxinu nebo Botoxu, i když to může vést k slabosti v prstech.

Alternativní léčba

Pokud pacient nereaguje na léky nebo trpí vážnými třesy, které významně ovlivňují jeho život, může lékař doporučit zákrok, jakým je hluboká stimulace mozku (DBS).

DBS vyžaduje, aby lékař umístil malý generátor pod kůži v horní části hrudníku. Vysílá elektrické signály elektrodám implantovaným do thalamu, což je část mozku, která koordinuje a ovládá některé nedobrovolné pohyby.

Lékaři používají DBS k léčbě třesů spojených s Parkinsonovou chorobou, esenciálním třesem nebo dystonií.

Závěr

S přibývajícím věkem se ruce mohou třást více. Některé léky, látky jako kofein a také úzkost mohou také rovněž způsobit třes.

Pokud třes přetrvává nebo se zhoršuje a zabraňuje každodenní činnosti, vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Zdroj článku: medicalnewstoday.com

Líbí se Vám, co děláme?