Chudoba, sociální vyloučení, osamělost a izolace ve stáří znamenají popření lidských práv

10. prosince 2018

Během posledního desetiletí se v návaznosti na finanční, hospodářskou a sociální krizi v celé Evropě rozšiřovaly nerovnosti a různé skupiny obyvatel mají potíže vést uspořádaný a důstojný život. To platí zejména pro starší ženy (zejména ty, které žijí samy), starší migranty, starší etnické menšiny a "nejstarší staré". Rozpočtové škrty jim brání v užívání jejich lidských práv.

Chudoba, sociální vyloučení, osamělost a izolace ve stáří znamenají popření lidských práv
10. prosince 2018 - Chudoba, sociální vyloučení, osamělost a izolace ve stáří znamenají popření lidských práv

Při příležitostech Mezinárodního dne za odstranění chudoby a oslavě 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, připomíná AGE Platform Europe rozhodovacím orgánům zvyšující se nejistotu a sociální vyloučení nejvíce znevýhodněných a neviditelných starších lidí, což vede k porušení jejich práv na důstojný život a plně se účastnit života ve společnosti. V tiskové zprávě naléhala AGE Platform Europe na členské státy, aby se při přípravě sociální agendy EU po roce 2020 zaměřily na specifičnost chudoby starších žen a mužů, a to na základě pilíře sociálních práv a prvotního cíle "bez chudoby" Udržitelné agendy 2030.

Téma chudoby, sociálního vyloučení a osamělosti ve stáří se také objevilo ve třetím kampaňovém týdnu #AgeingEqual (70denní kampaň AGE proti ageismu), které ukázalo na otázku ageismu jako překážky ve využívání sociálních práv staršími lidmi. Blogy a svědectví ukazují důkazy o negativních účincích ageismu a popření sociálních práv jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Přečtěte si více na webových stránkách AgeingEqual.

Zdroj článku: age-platform.eu

Líbí se Vám, co děláme?