Cena za sociální inovace na podporu mobility seniorů. Horizont 2020

7. listopadu 2017
Cena za sociální inovace na podporu mobility seniorů. Horizont 2020
7. listopadu 2017 - Cena za sociální inovace na podporu mobility seniorů. Horizont 2020

Evropská komise oznámila zahájení soutěže o sociální inovace zaměřené na podporu mobility seniorů. Populace EU stárne, podle odhadů by v Evropě v roce 2020 měl počet důchodců dosáhnou 75 milionů a v roce 2030 88 milionů. Tato velká čísla vyžadují přehodnocení stávajících systémů pro mobilitu, které podporují nezávislý životní styl, takže by se starší občané mohli i nadále plně podílet na chodu společenských činnosti a služeb.

Vzhledem k tomu je rozvoj nebo zlepšování řešení souvisejících s mobilitou prioritou a příležitostí přinést nové možnosti. Evropská komise oznámila soutěž o vývoj inovativních a udržitelných řešení týkajících se mobility seniorů (věku 65+). Předložená řešení - pravděpodobně kombinující technologické, společenské a behaviorální rysy - se musí provádět po několik měsíců v průběhu soutěže.

Porota zhodnotí práci a pokrok uchazečů během realizačního období nejméně 5 měsíců od otevření ceny. Uchazeči budou také muset prokázat, že jejich řešení bude moci být zvětšeno a replikováno v podobných nebo i v odlišných souvislostech.

Cena bude spuštěná během konference ''Otevřít se éře sociálních inovací'' v Lisabonu ve dnech 27. - 28. listopadu 2017. 

Konečným termínem pro podání je únor 2019 (přesnější lhůta bude včas stanovená).

Další informace o udělování ceny a podmínkách soutěže naleznete na stránkách projektu Horizont 2020 nebo v pravidlech soutěže.

Líbí se Vám, co děláme?