Bydlení pro stárnoucí populaci

8. listopadu 2017
Bydlení pro stárnoucí populaci
8. listopadu 2017 - Bydlení pro stárnoucí populaci

V dnešní době existuje jasná a naléhavá potřeba uspokojit širokou škálu bytových možností, aspirací a potřeb lidí v pokročilém věku. Sdružení obecních zastupitelstev  vydalo zprávu, která se podrobně zabývá potřebami stárnoucí populace na typy bydlení, které by usnadnilo seniorům dožívat doma a co nejdéle aktivně. Zpráva rovněž popisuje způsoby, jakými členské obce Asociace co je potřeba pro uspokojení potřeb na bydlení stárnoucí populace a jak rady napříč Velkou Británii inovují systém podpory starších obyvatel pro delší setrvání  v jejich domovech.

Ve Velké Británii žije převážná většina lidí starších 65 let v běžných nespecializovaných obydlích. Pouze 0,6% z nich žije v domovech pro seniory. Ačkoliv je poptávka po tomto typu bydlení poměrně vysoká, kvalitního a cenově dostupného bydlení pro seniory je velmi málo. Přitom je známo, že vhodné bydlení má zásadní význam pro zdraví jednotlivců,  a současně  má dopad i na poptávku po veřejných výdajích, zejména na sociální péči a NHS (National Health Service – Národní zdravotní služba).

Politický kontext, který ovlivňuje možnosti bydlení a zacílení na potřeby stárnoucí populace, je složitý a proměnlivý. Obecní rady a zastupitelstva jsou klíčovým nositelem a garantem potřebného řešení, a měly by proto být vybaveny odpovídajícími kompetencemi, zdroji a zárukami k tomu, aby ve své působnosti potřeby bydlení stárnoucí populace mohly zajistit.

Zpráva dále přináší řadu konkrétních případů (např. Birmingham, Essex, Mansfield, Severní Somerset a další), na kterých dokládá naprosto zásadní význam obcí pro řešení bydlení stárnoucí populace.    

Klíčová témata pro práci obcí v oblasti zajištění bydlení pro místní stárnoucí populaci:

  • Obec může za určitých podmínek utvářet místní trh s bydlením, aby poskytoval kvalitní, dobře umístěné, speciálně navržené bydlení, které bude zajímavé pro mnoho starších lidi, kteří chtějí snížit dopad ''krize'' spojené s péčí nebo zdravím.
  • Je důležité použít sofistikovanou kombinaci demografických dat, nástrojů plánování společně s lokálními informacemi a s názory starších obyvatel.
  • Rozvoj efektivních integrovaných bytových a zdravotních kapacit podporuje staré lidi v návratu do jejich domovů se sníženými riziky, která přináší vyšší věk.

Přehled najdete zde.

Líbí se Vám, co děláme?