Aktivní život ve městech

5. ledna 2018
Fyzická aktivita ve městech
5. ledna 2018 - Aktivní život ve městech

Nová publikace od organizace WHO/Evropa nabízí řídicí principy pro Evropský region WHO pro zvyšování fyzických aktivit v městských podmínkách, a to přetvořením veřejných prostor tak, aby podporovali fyzicky aktivní životní styl. U více než 80% evropské populace, která by dle očekávání měla žít v městských podmínkách do roku 2030, hrají města stěžejní roli v podpoře a ochraně zdraví a dobrých životních podmínek.

Fyzická nečinnost představuje rostoucí podíl úmrtí a zdravotního postižení v celém regionu. To je také spojeno s vysokými náklady na zdravotní péči a ztrátou produktivity. Na druhou stranu pravidelná fyzická aktivita je ochranou proti řadě chronických onemocnění, jako jsou diabetes 2. typu, kardiovaskulární nemoci a některé druhy rakoviny. Pravidelná fyzická aktivita je také klíčovým faktorem kontroly hmotnosti.

Zpráva nabízí analýzu stávajících iniciativ zaměřených na posílení fyzické aktivity ve městech a klade si za cíl posouvat tyto činnosti kupředu. Také se soustředí na nedávné případové studie městského plánování na podporu fyzické aktivity. Specifickým způsobem zkoumá části regionu, které neměly tolik studií, a má za cíl ukázat, jak lze společné principy a koncepce v urbanistickém plánování využít k podpoře vyšší úrovně fyzických aktivit.

Zpráva se snaží prostřednictvím těchto případových studií poskytnout inspiraci a návod na to, jak různá města mohou v různých kontextech a různých fázích svého vývoje využít plánování pro podporu fyzicky aktivnějšího životního stylu svých obyvatel.

Více podrobností čtěte zde.

Líbí se Vám, co děláme?