Ve Sněmovně proběhl seminář k úhradám zdravotní péče v pobytových službách

Ve Sněmovně proběhl seminář k úhradám zdravotní péče v pobytových službách
27. 2. 2015

Dne 25. února 2015 se v Poslanecké sněmovně konal seminář „Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“. Uspořádala ho poslankyně Jana Hnyková pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku. Seminář ukázal na rozdílnost představ o dlouhodobé péči a chybějící koncepci ucelené podpory rostoucího počtu křehkých seniorů se sníženou soběstačností. Prezentace a zvukový záznam ze semináře je dostupný na stránkách Výboru pro zdravotnictví Sněmovny.

Program

 • 9:30 registrace hostů
 • 10:00 úvodní slovo poslankyně Jany Hnykové, členky Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví
 • 10:10 náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro informační technologie Ing. Iva Merhautová, MBA, ředitel odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mgr. David Pospíšil, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Jan Vrbický: „Současnost a představa o budoucnosti vykazování“
 • 10:40 náměstek ministra zdravotnictví  pro zdravotní péči MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
 • 10:55 ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP ČR MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA: „Pravidla pro vykazování a úhradu péče v odbornosti 913 z prostředků veřejného zdravotního pojištění“
 • 11:15 viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jiří Procházka: „Ekonomika poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách“
 • 11:30 předseda sekce Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP MUDr. Ing. Mgr. Petr Bouzek: „Ošetřovatelská odbornost 913 očima ošetřujícího lékaře“
 • 11:45 přestávka
 • 12:00  radní pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí Ústeckého kraje Mgr. Martin Klika: „Problematika vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb z pohledu radního“
 • 12:15 předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková: „Poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb – teorie a skutečnost“
 • 12:30 ředitel příspěvkové organizace Domov u lesa Tavíkovice, člen Výkonné rady OSZSP ČR Ing. Tomáš Havlásek: „Quo vadis 913“
 • 12:45 ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. Ing. Petr Boťanský: „Odbornost 913 v číslech“
 • 13:15 diskuze
 • 13:30 závěrečné slovo poslankyně Jany Hnykové
 • 13:45 ukončení semináře
 • 14:00 tisková konference

 

Prezentace a záznam z konference můžete nalézt na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

 

 

 

NAZEV WEBU