Ve Sněmovně proběhl seminář k úhradám zdravotní péče v pobytových službách

Ve Sněmovně proběhl seminář k úhradám zdravotní péče v pobytových službách
27. 2. 2015

Dne 25. února 2015 se v Poslanecké sněmovně konal seminář „Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“. Uspořádala ho poslankyně Jana Hnyková pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku. Seminář ukázal na rozdílnost představ o dlouhodobé péči a chybějící koncepci ucelené podpory rostoucího počtu křehkých seniorů se sníženou soběstačností. Prezentace a zvukový záznam ze semináře je dostupný na stránkách Výboru pro zdravotnictví Sněmovny.

Program

 • 9:30 registrace hostů
 • 10:00 úvodní slovo poslankyně Jany Hnykové, členky Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví
 • 10:10 náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro informační technologie Ing. Iva Merhautová, MBA, ředitel odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mgr. David Pospíšil, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Jan Vrbický: „Současnost a představa o budoucnosti vykazování“
 • 10:40 náměstek ministra zdravotnictví  pro zdravotní péči MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
 • 10:55 ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP ČR MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA: „Pravidla pro vykazování a úhradu péče v odbornosti 913 z prostředků veřejného zdravotního pojištění“
 • 11:15 viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jiří Procházka: „Ekonomika poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách“
 • 11:30 předseda sekce Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP MUDr. Ing. Mgr. Petr Bouzek: „Ošetřovatelská odbornost 913 očima ošetřujícího lékaře“
 • 11:45 přestávka
 • 12:00  radní pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí Ústeckého kraje Mgr. Martin Klika: „Problematika vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb z pohledu radního“
 • 12:15 předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková: „Poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb – teorie a skutečnost“
 • 12:30 ředitel příspěvkové organizace Domov u lesa Tavíkovice, člen Výkonné rady OSZSP ČR Ing. Tomáš Havlásek: „Quo vadis 913“
 • 12:45 ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. Ing. Petr Boťanský: „Odbornost 913 v číslech“
 • 13:15 diskuze
 • 13:30 závěrečné slovo poslankyně Jany Hnykové
 • 13:45 ukončení semináře
 • 14:00 tisková konference

 

Prezentace a záznam z konference můžete nalézt na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha