Století lidé využívají péči lékařů méně než sedmdesátníci

Století lidé využívají péči lékařů méně než sedmdesátníci
20. 8. 2014

Server tribune.cz upozornil na článek v MF Dnes, podle kterého jsou náklady na dlouhověké osoby nižší než na mladší seniory. Z dat, která shromáždila a vyhodnotila Všeobecná zdravotní pojišťovna, překvapivě vyplývá, že klienti nad 100 let věku jsou z hlediska nákladů na zdravotní péči výrazně levnější než například sedmdesátníci či osmdesátníci.

Klientů ve věku 100+ má VZP celkem 618 a průměrné náklady na jednoho činí 37 383 korun. Pro srovnání: u skupiny klientů o dvacet let mladších jde v průměru o více než 51 tisíc korun.

Podle Ivy Holmerové, ředitelky pražského Gerontologického centra v Praze-Kobylisích, skutečně po osmdesátce nastává zlom v čerpání zdravotní péče. Proč tomu tak je, vysvětlovala v rozhovoru pro deník MfD.

Uvedená data ukazují, že časté alarmující zprávy a prohlášení politiků o nákladech na zdravotní péči v důsledku stárnutí populace mohou být liché a do značné míry zavádějící. Rozhodujícím faktorem růstu nákladů na zdravotní péči totiž není samo stárnutí, ale zdraví. Přesněji řečeno nemocnost a prevalence chronických nemocí a zejména zvyšující se efektivita, ale i nákladnost jejich léčby. Ta roste s rozvojem nákladných technologií, vývojem a dostupností nových léků a léčebných metod.

 

 

NAZEV WEBU