Stáří není hrozba - 20. celostátní gerontologický kongres (26. a 27. listopadu 2014)

30. 10. 2014

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2014 se v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové uskuteční 20. celostátní gerontologický kongres s názvem „Stáří není hrozba“. Registrační formulář je k dispozici na internetových stránkách www.gepa.cz. Registrace je možná do 21. 11. 2014 nebo v den konání na místě. Viz program níže.

PROGRAM

STŘEDA 26.11.

SÁL A

9.00 – 10.00 slavnostní zahájení

       Křest knihy „Průvodce vyšším věkem“
       Čestný host - Taťána Kuchařová


10.00 - 13.00

SÁL  A

Předsedající: Zadák Z., Sobotka L., Jurašková B., Kubešová H.

10.00-10.30
Nové směry v klinice a výzkumu v gerontologii
Zadák Z.
Centrum pro výzkum a vývoj FN HK

10.30-11.00
Přehled o vzdělávání v oblasti gerontologie
Jurašková B.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

11.00-11.30
Směřování dlouhodobé péče v ČR
Vrbický J. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

11.30-12.00
Trend  zdravotnických aspektů dlouhodobé péče v Evropě
Holmerová I.
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK v Praze

12.00-12.30
Senior na urgentním příjmu – rozpoznáme geriatrická rizika?
Topinková E., Berková M., Yamada Y.
Geriatrická klinika I.LFUK a VFN Praha

12.30-13.00
Výživa a disabilita ve stáří
Sobotka L.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK


13.00-14.00 oběd


Seminář na téma:  GERONTO-NEFROLOGIE 
pořádá Aesculap Akademie 
ve spolupráci se společnostmi B. Braun AVITUM s.r.o. 
a BAXTER CZECH spol. s.r.o. 

14.00-16.00

SÁL  A

Předsedající: Viklický O., Jurašková B., Dusilová Sulková S., Merta M.

14.00-14.30
Transplantace ledvin u starého pacienta - mýty a realita
Viklický O.
IKEM Praha 

14.30-15.00
Konzervativní terapie renální insuficience ve vysokém věku
Teplan V. 
IKEM Praha

15.00-15.30
Diagnostika a léčba glomerulonefritid ve starším věku
Merta M.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

15.30-16.00
Pohled urologa na staršího transplantovaného pacienta
Navrátil P. 
Urologická klinika FN HK


Přestávka 16.00-16.15
**********************

16.15- 18.15

SÁL  A

Předsedající: Jurašková B., Dusilová Sulková S., Vojanec V.


16.15-16.35
Aspekty HD  léčby u seniorů
Vojanec  V. 
B. Braun, Avitum Praha


16.35-17.10
Úskalí komunikace v geronto-nefrologii
Honzák R. 
IKEM Praha 

17.10-17.30
Psychologické a sociální aspekty u dialyzovaných
Černá M. 
Společnost dialyzovaných a transplantovaných

17.30-17.50
Domov s úsměvem - Slavkov u Brna - roční zkušenosti z provozu zařízení pro geronto-nefrologické pacienty
Jeřábková H. 
B. Braun Avitum Austerlitz

17.50-18.15 
Asistovaná peritoneální dialýza prováděná v domácím prostředí u gerontologických pacientů
Moravec V., Kolářová J.
Baxter Czech s.r.o.

14.00-16.00 

SÁL  B 

Předsedající: Kholová P., Pánková J., Poláková H.

14.00-14.15
Příprava pacienta ke koloskopii a její úskalí
Plusková L., Kramperová P.
II. interní gastroenterologická klinika FN HK

14.15-14.30
Kasuistiky - výživa seniora z pohledu nutričního terapeuta
Pavlíčková J.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

14.30-14.45
Ošetřovatelská péče o geriatrického pacienta s kardiostimulátorem
Krajčová J., Královcová B.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

14.45-15.00
Pozitiva a negativa angiografie u seniora
Borkovcová J.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

15.00-15.15
Katetrizační ablace arytmií u seniorů
Dostálová H.
I. interní kardioangiologická klinika FN HK

15.15-15.30
Katetrizační léčba kritické Ao stenózy u seniorů - kasuistika
Ernstová K.
I. interní kardioangiologická klinika FN HK

15.30-15.45
Zkušenosti s péčí o transplantované geriatrické pacienty
Uhlířová M., Korelová R.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

15.45-16.00
Největší ošetřovatelské problémy o geronto-nefrologické pacienty
Hejzlarová V., Filipiová Ž.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

16.00-16.30
Léčba a sekundární prevence HŽT a PE se zaměřením na dabigatran etexilát. 
Veselý J.
Nemocnice Náchod, Interní oddělení
  

20.00-24.00- SLAVNOSTNÍ GALAVEČER


ČTVRTEK  27.11.2014    

8.00 – 9.00

SÁL A

Předsedající: Krčmová I., Vyroubal P., Jurašková B.

8.00-8.20
Fyziologické změny ve stáří 
Vyroubal P.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

8.20-8.40 
Alergie v seniu
Krčmová I.
Ústav klinické imunologie a alergologie FN HK

8.40-9.00
Praktické zkušenosti s léčbou rivaroxabanem u seniorů
Minisymposium firmy BAYER
Dulíček P.
IV. interní hematologická klinika FN HK


9.00-11.00

SÁL  A

Přednáškový blok 
"Možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů"

Výbor Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK

Předsedající: Fialová D., Topinková E., Bureš I.

9.00-9.30
Klinická farmacie v geriatrii a možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů a geriatrů
Fialová D. 
Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1. LF UK Praha

9.30-10.00
Abusus analgetik u polymorbidních seniorů (2 kazuistiky) 
Malý J.
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF UK v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Motol Praha

10.00-10.30
Rizika léčby teofylínem u polymorbidní pacientky s polyfarmakoterapií (kazuistika)
Linhartová A.
Thomayerova nemocnice, Praha

10.30-11.00
Lékové problémy u kardiovaskulárních léčiv ve stáří 
Doseděl M.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 

9.00 – 11.00 

SÁL  B 

Předsedající: Kholová P., Lusková D.

9.00-9.20
Určení kapacity v pobytové službě aneb není postel jako postel
Lusková D.
Domov U Biřičky, Hradec Králové

9.20-9.40
Péče o seniory v Domově důchodců Černožice
Scháněl M.
Domov důchodců Černožice

9.40-10.00
Současný stav vzdělávání v oblasti ošetřovatelství v geriatrii
Kholová P.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

10.00-10.15
Systém psychosociální intervenční služby
Pánková J.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

10.15-10.30
Systém aktivizace seniorů v Domově U Biřičky
Lokvencová E.
Domov U Biřičky, Hradec Králové
 
10.30-10.45
Trénování kognitivních funkcí u seniorů
Hošková K.
Oddělení geriatrie a následné péče, Thomayerova nemocnice, Praha

10.45-11.00
Loutky na geriatrii
Koubková P.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK
                                                            

11.15 - 13.15

SÁL  A

Předsedající: Bureš I., Zajíc J.

11.15-11.45
Ako nateraz vidí realitu „Slovenský Audit Fibrilácie predsiení seniorov“? 
Dúbrava M., Drobná T., Németh F., Gerlich L., Krčméry S.: 
II. klinika geriatrie LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

11.45-12.15
Špecifiká liečby pneumónií vo vyššom veku 
Krčméry S., Semanová S.: 
II. klinika geriatrie LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava


12.15-12.45
TAVI u seniorů - v roce 2014
Šťásek J.
I. interní kardioangiologická klinika  FN HK

12.45-13.15
Imunita ve stáří 
Krejsek J.
Ústav klinické imunologie a alergologie FN HK


13.15-14.00 oběd

14.00-17.00

SÁL  A

Předsedající: Holmerová I., Šmahelová A., Svačina Š.

14.00-14.30
Prevence diabetu
Svačina Š.
III. interní klinika I. LFUK VFN v Praze

14.30-15.00
Prevence diabetu a poškození mozku z pohledu diabetologa
Šmahelová A.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

15.00-15.20
Delirantní stavy a účelná farmakoterapie
Petrová R.
Městská nemocnice Hořice

15.20-15.40
Kardiovaskulární farmakoterapie u osob s demencí
Danzigová Z.
Léčebna Vršovice, Praha

15.40-16.00
Efektívnosť kognitívneho tréningu metódou COGNIPLUS u seniorov s miernym kognitívnym deficitom.
Hagovská M.(1), Dzvoník O.(2).
1Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie LF UPJŠ v Košiciach
2Ústav leteckého zdravotnictví, Praha 

16.00-16.20
Rizika léčby biperidenem a tramadolem u pacienta s Parkinsonovou chorobou -kazuistika
Pavlíčková L.
Oddělené geriatrie a následné péče, Thomayerova nemocnice, Praha

16.20-16.40
Močová inkontinence ve stáří a možnosti její fyzioterapie
Palaščáková Špringrová I.
NZZ Rehaspring, Praha Čelákovice

16.40-17.00
Pohybem k dlouhověkosti
Tošnerová V.
Rehabilitační klinika FN HK

14.00-17.00

SÁL B  

Předsedající: Tuček D., Holanová Z.

14.00-14.20
Senior na Oddělení urgentní medicíny FNHK
Tuček D.
Oddělení urgentní medicíny FN HK

14.20-14.40
Paliativní péče ve zdravotnickém zařízení
Slováček L.
Klinika onkologie a radioterapie FN HK

14.40-15.00
Kvalita života pacientů s pokročilým chronickým srdečním selháním
Novotná H. (1), Kala M.(2)
1 DSP,Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci; Interní oddělení Nemocnice Tábor, a.s., 
2 Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci; Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc

15.00-15.20
Sociální problematika geriatrického pacienta z pohledu sestry
Suchánková I.
III. interní gerontometabolická klinika FN HK

15.20-15.40
Nové možnosti v péči o seniory
Kynčlová Z.
Lázně Blohrad

15.40-16.00
Kasuistika - vliv lázeňské a rehabilitační péče u seniora
Holanová Z.
Lázně Bělohrad

16.00-16.20
Faktory ovlivňující efektivitu spolupráce praktického lékaře a domácí péče v přímé péči o seniory
Vlhová H.
Farní Charita, Praha 4

16.20-16.40
Úskalí hodnocení bolesti u pacienta s ulcus cruris, ICHDK a demencí z pohledu zdravotní sestry a lékaře
Váchová J., Danzigová Z.
Léčebna Vršovice, Praha
 
17.00   ZÁVĚR KONGRESU
  

Změna programu vyhrazena.


Kongres ve spolupráci:

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
Občanské sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii“- GEPA
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové - subkatedra geriatrie
Fakultní nemocnice Hradec Králové - Klinika gerontologická a metabolická
Česká asociace sester
Ausculap Akademie- firma BBraun
Domov U Biřičky Hradec Králové

Prezident kongresu

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
E-mail: juraskovabozena@seznam.cz
Tel.: 777 722 257

Kontaktní osoba: Truksasová Alena
E-mail: t.alena@centrum.cz
Tel.: 777 129 141


Organizační výbor

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Alena Truksasová
Mgr. Petra Kholová
Ing. Daniela Lusková,MPA
Mgr. Eva Víšková
Martina Ryšánková
Jitka Koubová
Hana Melicharová


Vědecký výbor

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
Doc.  MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
prim. MUDr. Martin Hodač
Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Doc.  MUDr. Alena Šmahelová, CSc.
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. 
Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc
MUDr. David Tuček


Kongres se koná ve dnech 26. - 27. 11.2014
Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové
Ubytování si můžete zajistit v hotelu Tereziánský dvůr, tel. na recepci - 495 505 111 (nahlásit, že se budete účastnit "Gerontologického kongresu")

Pro účastníky kongresu bude na ubytování poskytnuta sleva. 
Přihlášky k aktivní účasti do 30.9.2014
Abstrakta přednášek dle propozic do 10.11.2014

 

Registrační poplatky:


Nelékařský zdravotnický personál:  
1 den     600,- Kč
2 dny   1.000,- Kč

Lékaři:                            
1 den     700,- Kč
2 dny   1.200,- Kč

Členové ČGGS:                      
1 den     400,- Kč
2 dny     800,- Kč

Studenti LF, FaF, apod.    200,- Kč/den.

 

Více informací

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha